[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

บทความทั่วไป
จังหวัดตรัง จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

คะแนน vote : 136  

 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

         เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการ อีกทั้ง ยังส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริการของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย
สำหรับคนพิการในจังหวัดตรังที่จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 14,005 คน แยกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ พิการทางการเห็น จำนวน 1,110 คน ทางการได้ยิน หรือ สื่อความหมาย จำนวน 2,181 คน ทางการเคลื่อนไหว หรือ ทางกาย จำนวน 7,423 คน ทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม จำนวน 1,012 คน ทางสติปัญญา จำนวน 1,725 คน ทางการเรียนรู้ จำนวน 452 คน และพิการทางออทิสติก จำนวน 102 คน ทั้งนี้ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง ได้เปิดให้บริการทั้งคนพิการระดับจังหวัดและคนพิการทั่วไปอีกด้วย


เข้าชม : 943


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      จังหวัดตรัง จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย 14 / มิ.ย. / 2558
      วันสงกรานต์ 2557 ประเพณีวันสงกรานต์ 28 / มี.ค. / 2557
      คนพิการกับสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายรับรอง 20 / มี.ค. / 2557
      เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย 3 / ธ.ค. / 2551
      ชื่อโครงการ 10 / ก.ค. / 2551


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05