[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

18 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ความเป็นมาวันผู้สูงอายุ ในประเทศไทยเริ่มจุดประกายเรื่องนี้ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และได้มอบให้กรมประชาสงเค
18 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมรักการอ่าน 2 เมษายน 2557 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กศน.อำเภอวังวิเศษจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งหมายถึง วันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ
24 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เชือกมหัศจรรย์
โครงการกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศรช.ตำบลวังมะปรางเหนือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ
ที่อยู่  16  ม.7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อ.วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220 เบอร์โทร   075-261714
e-mail:   nfe14 @hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05