[x] ปิดหน้าต่างนี้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "กศน.ตำบลทับเที่ยง   อัตลักษณ์ผู้เรียน สุขภาพดี มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"  
 

  

  

13 / ก.พ. / 2562 : พัฒนาสังคมและชุมชน
31 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอบรม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย และความเป็นพลเมืองดี ,รู้กลไกการบริหาราชการ
31 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอบรม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย และความเป็นพลเมืองดี ,รู้กลไกการบริหาราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลทับเที่ยง (กศน.ตำบลทับเที่ยง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จั
13 / ก.พ. / 2562 : การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยงนำกลุ่มชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนายสมหมาย ธรรมกิจ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
28 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยงนำกลุ่มชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนายสมหมาย ธรรมกิจ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
13 / ก.พ. / 2562 : พัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมสุขภาวะและสุขอนามัย วันที่ 29 ม.ค.2562 ณ ที่ทำการชุมชนย่านการค้า 4 (ชุมชนต้นแบบ)ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมสุขภาวะและสุขอนามัย วันที่ 29 ม.ค.2562 ณ ที่ทำการชุมชนย่านการค้า 4 (ชุมชนต้นแบบ)ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
13 / ก.พ. / 2562 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกลุ่มสนใจ อาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรเครื่องแกงตำมือ จำนวน 15 ชม. ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกลุ่มสนใจ อาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรเครื่องแกงตำมือ จำนวน 15 ชม. ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
7 / ก.พ. / 2562 : การศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 23 มกราคม 2562 ครู กศน.ตำบลทับเที่ยง ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตา อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมทั้งเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าอ่านหนังสือเพื่อ
วันที่ 23 มกราคม 2562 ครู กศน.ตำบลทับเที่ยง ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตา อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมทั้งเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าอ่านหนังสือเพื่อ
7 / ก.พ. / 2562 : การศึกษาตามอัธยาศัย
14 มกราคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.ตำบลทับเที่ยง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
14 มกราคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.ตำบลทับเที่ยง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
7 / ก.พ. / 2562 : การศึกษาตามอัธยาศัย
12 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรม อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
12 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรม อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
7 / ก.พ. / 2562 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
12 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ(ภารกิจ)การทำลูกชุบ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
12 มกราคม 2562 กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ(ภารกิจ)การทำลูกชุบ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
7 / ก.พ. / 2562 : การศึกษาตามอัธยาศัย
ครู กศน.ตำบลทับเที่ยงและนักศึกษา รับมอบหนังสือและวารสารจากห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เพื่อนำไปหมุนเวียน บ้านหนังสือชุมชน
ครู กศน.ตำบลทับเที่ยงและนักศึกษา รับมอบหนังสือและวารสารจากห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เพื่อนำไปหมุนเวียน บ้านหนังสือชุมชน
7 / ก.พ. / 2562 : การศึกษาตามอัธยาศัย
11 มกราคม 2561 การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
11 มกราคม 2561 การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
7 / ก.พ. / 2562 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานขายสินค้า จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานขายสินค้า จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561
7 / ก.พ. / 2562 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
28 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ การทำขนมดอกจอก ณ ที่ทำการชุมชนย่านการค้า4 (ชุมชนต้นแบบ)ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
28 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ การทำขนมดอกจอก ณ ที่ทำการชุมชนย่านการค้า4 (ชุมชนต้นแบบ)ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
11 / ธ.ค. / 2561 : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ เพิ่มเติมประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย ,06 รู้กลไกการบริหารราชการ
12 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ เพิ่มเติมประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย ,06 รู้กลไกการบริหารราชการ
6 / ธ.ค. / 2561 : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น และประเมินระดับการรู้หนังสือ นศ.ตามรายชื่อ 14 คน มาเรียน 11 คน ลากิจ 3 คน
6 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น และประเมินระดับการรู้หนังสือ นศ.ตามรายชื่อ 14 คน มาเรียน 11 คน ลากิจ 3 คน
15 / พ.ย. / 2560 : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 พ.ย.60 การจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลทับเที่ยง
15 พ.ย.60 การจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลทับเที่ยง
25 / มี.ค. / 2558 : พัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
11 / มี.ค. / 2558 : การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะถั่วงอกคอนโด ณ ชุมชนกะพังสุรินทร์ จัดโดย กศน.ตำบลทับเที่ยง
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะถั่วงอกคอนโด ณ ชุมชนกะพังสุรินทร์ จัดโดย กศน.ตำบลทับเที่ยง
6 / มี.ค. / 2558 : พัฒนาทักษะชีวิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การเสริมสร้างการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดร่วมกับ ศรช.บ้านควนขนุน 31 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลทับเที่ยง
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การเสริมสร้างการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดร่วมกับ ศรช.บ้านควนขนุน 31 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลทับเที่ยง
6 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรม กศน.เมืองตรัง งานวันนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติแบะมหกรรมอาชีวศึกษา ปี2558 วันที่28-29มกราคม2558
กิจกรรม กศน.เมืองตรัง งานวันนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติแบะมหกรรมอาชีวศึกษา ปี2558 วันที่28-29มกราคม2558
6 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมพิเศษ
ภารกิจหมุนเวียนหนังสือในสถานประกอบการ กองบังคับการตำรวจภูธรตรังและสนามบินตรัง 18 กุมภาพันธ์ 2558
ภารกิจหมุนเวียนหนังสือในสถานประกอบการ กองบังคับการตำรวจภูธรตรังและสนามบินตรัง 18 กุมภาพันธ์ 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
กศน.ตำบลทับเที่ยง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ 181  ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง  เบอร์โทร : 0850020059
e-mail: ballkungclub69@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05