[x] ปิดหน้าต่างนี้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "กศน.ตำบลทับเที่ยง   อัตลักษณ์ผู้เรียน สุขภาพดี มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"  
 

  

  

11 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กศน.ตำบลทับเที่ยง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562
11 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย กศน.ตำบลทับเที่ยง กศน.อำเภอเมืองตรัง รับสมัครประชาชนทั่วไป พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้สนใจ สมัครเรียน หลักสูตร “ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า “ จำนวน 20 คน เริ่มเรียนวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00-17:00น.
6 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเรียนภาษาศูนย์อาเซียนศึกษา อำเภอเมืองตรัง
รับสมัครเรียนภาษาศูนย์อาเซียนศึกษา อำเภอเมืองตรัง
7 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
30 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปปช
ปปช
19 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบ N NET ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดสอบ N NET ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
19 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบ N NET ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบ N NET ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
13 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ 2554-2556 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ 2554-2556 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน .อำเภอเมืองตรัง
กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน .อำเภอเมืองตรัง วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทำบุญเมืองตรัง เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์ 23 มิถุนายน 2557
กิจกรรมทำบุญเมืองตรัง เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ
กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ 22 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวันสำคัญ (วันสุนทรภู่)21 มิถุนายน 2557
กิิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวันสำคัญ (วันสุนทรภู่)21 มิถุนายน 2557
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด 21 มิถุนายน 2557
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์อาชีพเพื่อการมีงานทำ กศน.ตำบลทับเที่ยง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกะพังสุรินทร์ วิชา การทำขนมปั้นขลิบ หลักสูตร 40 ชั่วโมง
โครงการศูนย์อาชีพเพื่อการมีงานทำ กศน.ตำบลทับเที่ยง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกะพังสุรินทร์ วิชา การทำขนมปั้นขลิบ หลักสูตร 40 ชั่วโมง
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง สร้างความรักสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง สร้างความรักสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ 17 - 19 มิถุนายน 2557 ณ แมกไม้รีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรังกล่าวเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรังร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตรัง
ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรังกล่าวเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรังร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตรัง
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติด จ.สงขลา
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพศศึกษาและโรคเอดส์ ทัศนศึกษา รับฟังการบรรยาย จากวิทยากร ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติด จ.สงขลา
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนณ ที่ทำการชุมชนคลองน้ำเจ็ด
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา(กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน กศน. ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา(กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
27 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
รับสมัครผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลทับเที่ยง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ 181  ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง  เบอร์โทร : 0850020059
e-mail: ballkungclub69@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05