[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

24 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารขององค์กร กศน.
วันที่จันทร์ ที่23 ธันวาคม 2562 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนายธนากร เยาว์ดำ ตำแหน่งนักวิช
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมวิชาการตกแต่งผ้าในงานพิธีต่าง ๆ หลักสูตร 31 ชั่วโมง(รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายในครััวเรือน ณ กศน.ต
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 256 (1 อำเภอ 1 อาชีพ)
วันที่ 17-25 มิ.ย.2562 กิจกรรมการทำน้ำพริก 4 ภาค หลักสูตร 31 ชั่วโมง ( 1 อำเภอ 1 อาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ที่สนใจในการทำน้ำพริกเพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 11 คน
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 22 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมการทำเทียนเจลสมุนไพรไล่ยุง หลักสูตร 5 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ตั้งแต่เวลา 10.00 -1600น. ให้กับประชาชนตำบลท่าพญาที่สนใจ กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 10 คน
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากผ้าแบบต่างๆ หลักสูตร 5 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ณ กศน.ตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 9 คน
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 10-11 มิ.ย. 2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมการทำกล่องทิชชูออเจ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา สถานที่จัด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กลุมเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 7 คน
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 9 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมการทำขนมหม้อแกงเผือก หลักสูตร 5 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ณ 145 ม.3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 10 คน
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 9 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมการเพาะถั่วงอกคอนโด หลักสูตร 3 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 8 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมการทำสลัดโรล หลักสูตร 3 ชั่วโมง (รูปแแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาขนตำบลท่าพญา ณ กศน.ตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ผลการดำเนินงาน 8 คน
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
วันที่ 4 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการทำสลัดโรล หลักสูตร 3 ชั่่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในตรัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ณ เลขที่ 120 หมู่ 1
ขอขอบคุณวิทยากรคุณสุนิดา สุวรรณหงส์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำสลัดโรลในครั้งนี้
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
วันที่ 22 พ.ค.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการทำขนมเปียกปูนหน้ากะทิ หลักสูตร 3 ชั่่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในตรัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ณ ศูนย์ฝึ
ขอขอบคุณวิทยากรคุณณิชกานต์ เมืองแก้ว ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับความอร่อยของขนมเปียกปูนหน้ากะทิในครั้งนี้
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
วันที่ 21 พ.ค.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการทำขนมเปียกปูนหน้ากะทิ หลักสูตร 3 ชั่่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในตรัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ณ ศูนย์ฝึกอ
ขอขอบคุณวิทยากรคุณณิชกานต์ เมืองแก้ว ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับความอร่อยของขนมเปียกปูนหน้ากะทิในครั้งนี้
3 / ก.ค. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่25 พ.ค.16 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาการทำผ้ามัดย้อมหลักสูตร 40 ชั่วโมง (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ได้ฝึกอาชีพและสร้างรายได้เสริม
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 12 คน ผลการดำเนินงาน 14 คน
10 / มิ.ย. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 23 พ.ค. 7 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมวิชาการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา โดยได้เชิญวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์ สะอาด ซึ่่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและได้จำหน่า
13 / ก.พ. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมการทำขนมหม้อแกงเผือก หลักสูตร 5 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา เป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 8 คน
13 / ก.พ. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ NCDs หลักสูตร 3 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนตำบลท่าพญา ณ กศน.ตำบลท่าพญา หมู่ 4 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีผู้เรียนจำนวน 33 คน
5 / ก.พ. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่28-29 ม.ค.2562 เวลา13.00-16.00 น. จัดกิจกรรมการการเพ้นท์กระเป๋า จำนวน 6 ชั่วโมง(รูปแบบกลุ่มสนใจ) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 6 คน ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ขอขอบคุณวิทยากร คุณธนะสิทธิ์ ภูวรังษีนพนนท์ ในการให
5 / ก.พ. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่25-26 ม.ค.2562 เวลา13.00-16.00 น. จัดกิจกรรมการการเพ้นท์กระเป๋า จำนวน 6 ชั่วโมง(รูปแบบกลุ่มสนใจ) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 6 คน ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ขอขอบคุณวิทยากร คุณธนะสิทธิ์ ภูวรังษีนพนนท์ ในการให
5 / ก.พ. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 19- 20 ม.ค.2562 เวลา13.00-16.00 น จัดกิจกรรมการทำกล่องทิชชูออเจ้า จำนวน 6 ชั่วโมง (รูปปแบบกลุ่มสนใจ) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมนตำบลท่าพญา ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 12 คน ขอขอบคุณวิทยากร คุณศรีนวล มัธยันต์
1 / ก.พ. / 2562 : การดำเนินงานของกศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 (รูปแบบกลุ่มสนใจ)
วันที่ 13-14 ม.ค. 2562 กิจกรรมการทำไข่เค็มสมุนไพร จำนวน5 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบท่าพญา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 12 คน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05