[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การทำปุ๋ยนำ้ชีวภาพ. วันที่ 11. กรกฎาคม 2559
27 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ หนึ่งคน. หนึ่งอาชีพ.
กิจกรรม การทำขนมครกสูตรสมุนไพร. จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ กศน ตำบลปากคม ม. 6 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
26 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมปั่นรักนักอ่าน ณ. กศน.ตำบลปากแจ่มจัดโดยห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอห้วยยอด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
26 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจคอร์รัปชั่น ประจำปี2559 และการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ หอประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
26 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมความรู้ทางการเงิน
หลักสูตร \"จัดการเงินดี...ชีวีเป็นสุข\" วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
26 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
( การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ) กิจกรรม การนำนำยางพารามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.ตำบล.ปากคม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.ห้วยยอด
ที่อยู่............................เบอร์โทร..............................
e-mail:.................................................

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05