[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
กศน.ตำบลปากคม ได้ำเนินการจัดอบรมกิจกรรม การเพาะเห็ดนางฟ้า ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ วัดควนไทร
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ กศน.ตำบลปากคม
กศน.ตำบลปากคม ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กศน.ตำบลปากคม
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
กศน.ตำบลปากคม ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร เชือกป่านมหัศจรรย์ จำนวน 30 ชั่วโมง
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
เป็นวิทยากรให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน
ครู กศน.ตำบลปากคม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร \"การพัฒนาเว็บไซตืด้วย Koratsite 2.05\"
27 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การทำบัญชีครัวเรือน. 11. กรกฎาคม 59
27 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรม. หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท. วันที่ 27. กรกฎาคม 59 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
27 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต.
กิจกรรม เทคนิคการจีบผ้า. หลักสูตร 3 ชั่วโมง ในวันที่ 13. กรกฎาคม 59.
27 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม. กิจกรรม การทำนำ้ยาอเนกประสงค์จากเปลือกส้ม วันที่ 15. กรกฎาคม 2559 ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
29 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม เยาวชนแกนนำ ทูบี นัมเบอร์ วัน
นำนักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด เข้าอบรม เยาวชนแกนนำ ทูบี นัมเบอร์ วัน ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค
26 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรม ภาชนะสวยด้วยงานเพ้นท์ หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ วัดนำพราย ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีผู้เรียนจำนวน 21 คน
26 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( กลุ่มสนใจ )
กิจกรรมเสริมสวยด้วยตนเอง คอร์ทแต่งหน้าทำผม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ กศน.ตำบลปากคม
26 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมการถือศีลอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวัน มาฆบูชา 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดควนไทร ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน เป็นกิจกรรมที่ กศน .ร่วมกับเครือข่าย
6 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบลควนธานี อ.กันตัง จังหวัดตรัง
นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบลควนธานี อ.กันตัง จังหวัดตรัง วันที่ 5 มกราคม 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.ตำบล.ปากคม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.ห้วยยอด
ที่อยู่............................เบอร์โทร..............................
e-mail:.................................................

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05