[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จำหน่าย ผ้าคลุมไหล่ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กศน.ตำบลปากคม
ในช่วงเทศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กศน.ตำบลปากคม ได้จัดทำ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบาติก เป็นผ้าคลุมไหล่หลากหลายลวดลาย โดยจำหน่าย ผืืนละ 150 บาท
21 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การทำหน้ากากอนามัย FACE SHIELD
กศน.ตำบลปากค จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ การป้องกันไวรัสโคโรน่า โวิด 19
4 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลปากคม มอบหนังสือให้กับศูนย์เฝ้าระวังโรค โกวิด-19
ครู กศน.ตำบลปากคมมอบหนังสือให้กับศูนย์เฝ้าระวังโกวิด - 19
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลปากคม จัดทำหน้ากากผ้าอนามัยช่วยเหลือชาวบ้าน
กศน.ตำบลปากคม จัดทำหน้ากากผ้าอนามัยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านเพื่อน้องๆ
กศน.ตำบลปากคม จัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านและงานศิลปะการเ้นท์ริมผ้าเช็ดหน้า
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากคม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง
กศน.ตำบลปากคม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การเพาะเห็ดนางฟ้า
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากคม จัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลปากคม จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2563
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากคม จัดกิจกรรม หลักสูตร การออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์
กศน.ตำบลปากคม ได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม การออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากคม จัดหลักสูตร การทำสบู่มังคุด
กศน.ตำบลปากคม จัดหลักสูตร การทำสบู่มังคุด ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ)
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากคม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ)กิจกรรม การทำไม้กวาดก้านมะพ้าวในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตร การทำไม้กวาดก้านมะพร้าว
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวทั่วไป
การทำนำ้มันมะพร้าวสกัดเย็น
กศน.ตำบลปากคม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ ) กิจกรรม การทำนำ้มันมะพร้าวสกัดเย็น 9-10 กุมภาพันธ์ 2563
10 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลสาธิตการทำหน้ากากผ้าอนามัย
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ครู กศน.ตำบลปากคมได้ถ่ายทอดความรู้การทำหน้ากากผ้าอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปากคม
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
กศน.ตำบลปากคม ได้ำเนินการจัดอบรมกิจกรรม การเพาะเห็ดนางฟ้า ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ วัดควนไทร
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ กศน.ตำบลปากคม
กศน.ตำบลปากคม ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กศน.ตำบลปากคม
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
กศน.ตำบลปากคม ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร เชือกป่านมหัศจรรย์ จำนวน 30 ชั่วโมง
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
เป็นวิทยากรให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน
ครู กศน.ตำบลปากคม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร \"การพัฒนาเว็บไซตืด้วย Koratsite 2.05\"
27 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การทำบัญชีครัวเรือน. 11. กรกฎาคม 59
27 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรม. หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท. วันที่ 27. กรกฎาคม 59 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
27 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต.
กิจกรรม เทคนิคการจีบผ้า. หลักสูตร 3 ชั่วโมง ในวันที่ 13. กรกฎาคม 59.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบล.ปากคม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.ห้วยยอด
ที่อยู่............................เบอร์โทร..............................
e-mail:.................................................

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05