[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

                                    องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลปากแจ่ม

 

      ๑.  นายภานุวัฒน์  ห้วเขา                                                            ประธาน

     ๒.  นางสาวอนงค์รัตน์  ทองแท้                                                     รองประธาน

     ๓.  นางสาวสุมาลี  รอดกูล                                                           เหรัญญิก

     ๔.  นายฐาปกรณ์  หนูสุข                                                            ประชาสัมพันธ์

     ๕.  นางสาวณัฐพร  ดำทอง                                                          วิชาการ

     ๖. นางสาวนัฏฐา  ปรีชาวัย                                                          วิชาการ

     ๗.  นายณัฐพงษ์  ศรีสุข                                                             นันทนาการ

     ๘.  นางสาวพรทิพย์  จันทร์แก้ว                                                    ปฏิคม

     ๙.  นายจัตุรงค์  จันทร์แก้ว                                                          อาคารสถานที่

     ๑๐.  นายอภิสิทธิ์  ดำช่วย                                                           อาคารสถานที่

     ๑๑.  นางสาวศิริมา  แก้วทอง                                                       เลขานุการ

 


เข้าชม : 503
 
 
กศน.ตำบลปากแจ่ม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติ น้ำตกปากแจ่ม เบอร์โทร 064-8514935 -mail: pastapattaya@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05