[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< เมษายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
บทความสุขภาพ
ดื่มน้้ำน้อยลผลร้ายที่คุณคาดไม่ถึง   เข้าชม :  [275]
บทความแนะนำ
10 อาหารที่ไม่ควรกินบ่อย เสี่ยงสารเคมีสะสมก่อโรค   เข้าชม :  [293]
บทความน่าอ่าน
ยาลดความเครียด   เข้าชม :  [415]
อาเซียน
อาเซียน   เข้าชม :  [250]
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ   เข้าชม :  [368]
 

5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer  เข้าชม :  [122]

5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการดิจิทัล
โครงการดิจิทัล  เข้าชม :  [96]

4 / ก.ค. / 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร\"การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย koratsite 2.05\"  เข้าชม :  [98]

28 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านแอฟพลิเคชั่น
การสอน Echo English ณ กศน.ตำบลปากแจ่ม  เข้าชม :  [174]

5 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การผลิตถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และน้ำส้มควันไม้
จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 บ้านในเขา ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [192]

5 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการทำข้าวยำสมุนไพร
จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [196]

5 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฝึกอาชีพ
หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์   เข้าชม :  [163]

20 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลปากแจ่มพร้อมด้วยบุคลากร
พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอห้วยยอด ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558  เข้าชม :  [464]

7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีโดยใช้ผ้าขาวม้า หลักสูตร 3 ชั่วโมง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ปากแจ่ม  เข้าชม :  [552]

7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ
กิจกรรม ธุรกิจขนมไทย หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  เข้าชม :  [333]

28 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปากแจ่ม
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่มให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  เข้าชม :  [182]
5 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวาดภาพระบายสีสุภาษิตคำพังเพย
จำนวน 3 ชั่วโมง ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย หมู่ที่ 5 บ้านหน้าเขา ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [210]
5 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมเสริมสวย (เทคนิคการแต่งหน้า)
จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่20 มีนาคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 9.00–16.00น.ณบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 6ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [188]
5 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการทำขนมจีนเส้นสดแบบโบราณ
จำนวน 3 ชั่วโมง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [176]
5 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์ฝึกอาชีพ
กิจกรรม ธุรกิจการจัดดอกไม้สด หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2559 -10กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00-19.00 น.   เข้าชม :  [191]
7 / มี.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
งานการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ อบต.ปากแจ่ม   เข้าชม :  [239]
7 / มี.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม อบรมหลักสูตรปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [238]
7 / มี.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรม อบรมวิธีป้องกันไข้เลือดออก วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-16.00น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลปากแจ่ม  เข้าชม :  [282]
19 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากแจ่มเด็กๆสนใจการเล่านิทาน อ่านหนังสือ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากแจ่ม  เข้าชม :  [250]
13 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมหมกรรมกีฬากศน.เกมส์จังหวัดชลบุรี
ครูกศน.ตำบลปากแจ่มเข้าร่วมกศน.เกมส์จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2557   เข้าชม :  [268]
9 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเข้าพรรษา
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้วยยอดพร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรกศน.อำเภอห้วยยอด (ครูกศน.ตำบลปากแจ่ม) และนักศึกษาปลูกต้นไม้เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เข้าชม :  [257]
28 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรม...การดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยมีนางสาวธิดารัตน์ หนูแก้ว และนางอุษา ทองมุกดากุล เป็นวิทยากร  เข้าชม :  [255]
25 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
กิจกรรม...การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม หลักสูตร 40 ชั่วโมง นายคณิศร์กาญจนพรหม เป็นวิทยากร  เข้าชม :  [228]
25 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เครือข่ายตำบลปากแจ่ม จัดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมการฝึกทำปาท่องโก๋..น้ำเต้าหู้ สังขยา หลักสูตร 15 ชั่วโมง  เข้าชม :  [234]
25 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลปากแจ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557  เข้าชม :  [279]

 

 
นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์
ผู้อำนวยการ
 กศน.อำเภอห้วยยอด
 
นางสาวพัทธยา พุฒด้วง
ครู กศน.ตำบลปากแจ่ม


 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx

 
 
กศน.ตำบลปากแจ่ม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติ น้ำตกปากแจ่ม เบอร์โทร 064-8514935 -mail: pastapattaya@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05