[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการดิจิทัล
โครงการดิจิทัล
4 / ก.ค. / 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร\"การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย koratsite 2.05\"
28 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านแอฟพลิเคชั่น
การสอน Echo English ณ กศน.ตำบลปากแจ่ม
5 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การผลิตถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และน้ำส้มควันไม้
จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 บ้านในเขา ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการทำข้าวยำสมุนไพร
จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฝึกอาชีพ
หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์
20 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลปากแจ่มพร้อมด้วยบุคลากร
พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอห้วยยอด ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีโดยใช้ผ้าขาวม้า หลักสูตร 3 ชั่วโมง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ปากแจ่ม
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ
กิจกรรม ธุรกิจขนมไทย หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
6 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูและนักศึกษากศน.ตำบลปากแจ่มร่วมกิจกรรมค่าย
\"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม\" ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้
18 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 2598/ตง.40
พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558 หลักสูตร 4 วัน 3 คืน กศน.อำเภอห้วยยอด โดยมีนางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ห้วยยอด กล่าวรายงานฯ จัดในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2557
28 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลปากแจ่มร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยยอด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
13 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลปากแจ่มพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอห้วยยอด
เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูกศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรืรัปชั่น ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557
15 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบ N-NET
วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนห้วยยอด
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเรียนการสอนกศน.ตำบลปากแจ่ม
9 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพ
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลปากแจ่มร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
\"คืนความสุขประชาชน\" คนห้วยยอดรวมพลังสร้างปรองดองสมานฉันท์สามัคคี
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมโหวต NF13 สุดยอด กศน.ตรัง
ขอเชิญชวนร่วมโหวต NF13 สุดยอด กศน.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลปากแจ่ม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติ น้ำตกปากแจ่ม เบอร์โทร 064-8514935 -mail: pastapattaya@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05