[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
  •  
 


 
ประวัติ กศน.ตำบลน้ำผุด                                                  

                        ในปี พ.ศ. 2544 เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง พระครูภาวนาสมาธิคุณ (ดร.) หรือพระอาจารย์แดง พระนักพัฒนา เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง รุ่นที่ 5 (ในปัจจุบัน)  และพุทธบริษัทของ วัดภูเขาทอง ได้เห็นว่าเยาวชนในพื้นที่ตำบลน้ำผุด จำนวนมากที่มีปัญหาจากการเรียนในระบบ และไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดๆ ต่อไปได้ อีกทั้งประชาชนและเยาวชนเหล่านั้น ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่วัดจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ฟังธรรม เป็นต้น จึงได้ปรึกษากรรมการวัด ให้กับเยาวชนเหล่านั้น โดยได้ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำผุด(วัดภูเขาทอง)โดยมีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการ พบกลุ่ม บริเวณศาลาการเปรียญ (หากมีงานหรือกิจกรรมของทางวัดก็ไม่สามารถเรียนได้)

                   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 มีนักศึกษาจำนวน 18 คน มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ซึ่งไม่สามารถสอบปลายภาค
ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรังได้ เพราะความเหลื่อมล้ำในเรื่องอายุ 
                   ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการและดำเนินการสอบปลายภาค ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำผุด (วัดภูเขาทอง) ทำให้มีผู้สนใจมากขึ้นรวมทั้ง การจัดการศึกษาสายอาชีพที่มีความสนใจจากประชาชนมากขึ้นตามลำดับ   ทำให้ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง  รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อรับรองการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา กล่าวคือ

                                             
ปี พ.ศ. 2545 มีนักศึกษาจำนวน 27 คน
                                                           ปี พ.ศ. 2546 มีนักศึกษาจำนวน 36 คน 
                                                           ปี พ.ศ. 2547 มีนักศึกษาจำนวน 45                
                                                           
ปี พ.ศ. 2548 มีนักศึกษาจำนวน 53 คน 
                                                           ปี พ.ศ. 2549 มีนักศึกษาจำนวน 64 คน 
                                                           ปี พ.ศ. 2550 มีนักศึกษาจำนวน 80 คน
                                                           ปี พ.ศ. 2551 มีนักศึกษาจำนวน 90 คน
                                                           ปี พ.ศ. 1/2552 มีนักศึกษาจำนวน 90 คน 
                                                           ปี พ.ศ. 2/2552  จนถึงปีปัจจุบัน 1/2556 มีจำนวนนักศึกษา 60 คน


                   นอกจากนั้นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำผุด (วัดภูเขาทอง) ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรังจัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลน้ำผุด ได้แก่หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การทำผ้าบาติก การแกะลายกระจก การนวดแผนไทย พิมพ์ดีดไทย การทำอาหาร - ขนม และการเลี้ยงผึ้งพันธุ์  การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก  การปลูกพืชผักสวนครัว  ซึ่งได้รับความสนใจ จากประชาชนเป็นอย่างดีทุกหลักสูตร ที่เปิดทำการเรียนการสอน ปัญหาที่ตามมาจากความต้องการของชุมชนคืออาคารสถานที่ในการให้บริการจัดการเรียนการสอน ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาคณะกรรมการวัดจึงมีความเห็นให้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำผุด 
                    สำหรับการจัด การเรียนการสอนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป ได้เงินในการทอดผ้าป่าและการบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างเพื่อถือฤกษ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2549 เป็นวันยกเสาเอกของการก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำผุด (วัดภูเขาทอง) 

                         อาคารเรียน กศน.ตำบลน้ำผุด (วัดภูเขาทอง) ประกอบด้วย 

                               1. ห้องพักครู 1 ห้อง 
                               2. ห้องรับรอง/ห้องสมุด 1 ห้อง
                               3. ห้องเรียน 1 
ห้อง 
                               4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง      
                   อาคาร กศน.ตำบลน้ำผุดพร้อมที่จะให้
ความรู้และบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนต่อไป กิจกรรมทุกอย่างของ กศน. ตำบลน้ำผุด ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี โดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ของ กศน.ตำบลน้ำผุดได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสจัดจ้างเจ้าหน้าที่อยู่ประจำคอยให้บริการ


   

 

                  ปัจจุบัน  สถานที่ตั้ง กศน.ตำบลน้ำผุด  ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา  ได้ใช้อาคารร่วมกับบ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12  ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเจียร  ยิ่งยวด  ผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาโหรง  

เว็บตรง

เข้าชม : 1412
 
 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05