[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

กศน.อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง

 

ที่

ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล

ชื่อ-สกุล
อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ที่อยู่1


บ้านนาเกาะสัก  ตำบลบ้าหวีนายอานนท์  บิลลาติฟ29/2  หมู่4  ตำบลบ้าหวี

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง2


บ้านในทอน ตำบลบ้าหวีนายไพเราะ  ยอมใหญ่123  หมู่ 3  ตำบลบ้าหวี

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
3


บ้านโคกออก  ตำบลตะเสะ
นางสาวนวลจันทร์  เสลา
103/1 หมู่ 6 ตำบลตะเสะ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
4


บ้านนาชุมเห็ด  ตำบลตะเสะ
นายนิพนธ์  แหลมไชสงค์
3/1  หมู่ 2  ตำบลตะเสะ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
5


บ้านนาควน  ตำบลตะเสะ
นางสมใจ  สองหลง
52/1 หมู่ 5 ตำบลตะเสะ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
6


บ้านตะเสะ  ตำบลตะเสะ
นายอดุลย์  จิ้วตั้น
2/1  หมู่ 4 ตำบลตะเสะ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง7


บ้านปันรักษ์  ตำบลหาดสำราญนายไพศาล  สามทอง211 หมู่ 5  ตำบลหาดสำราญ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
8


บ้านท่าโตบ  ตำบลหาดสำราญ
นางสาวอังคณา  ชัยเพชร์
36 หมู่ 7 ตำบลหาดสำราญ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
9


บ้านโคกออก  ตำบลหาดสำราญ
นางสาวชลิดา  นุ่นสงค์
73/3 หมู่ 8 ตำบลหาดสำราญ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง10


บ้านควนล้อน  ตำบลหาดสำราญนางสาวพรรณี  พัฒนา49/1 หมู่ 9  ตำบลหาดสำราญ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
11


บ้านปากปรนท่าตก  ตำบลหาดสำราญ
นางนวลฉวี  ปราบเสร็จ
91/3 หมู่ 11 ตำบลหาดสำราญ

อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 1787
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8794 โทรสาร 0 7520 8799 

hadsamran.nfetrang@gmail.com


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05