[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ประวัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536
ตั้ง อยู่บริเวณอาคารชั้นล่างของห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ การจัดสัดส่วนระหว่างศบอ.และห้องสมุดประชาชน แยกเป็นสัดส่วนการใช้สอยชัดเจนตามแบบแปลนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน - ชั้นล่าง จัดเป็นสำนักงานของ ศบอ. - ชั้นบน เป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ
ที่ตั้ง
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8714

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ

ทำเนียบผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
1. นายยงยุทธ คงฤทธิ์      พ.ศ. 2537 - 2540
2. นายสมบุญ นาคมิตร    พ.ศ. 2540 - 2542  
(รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ)
3. นายประวิตร ทับเที่ยง  พ.ศ. 2542 - 2547
4. นายสุข คงเกิด              พ.ศ. 2547 - 2548
5. นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย       พ.ศ. 2548 - 2551
6. นายธัญญา พงศ์ภราดร  พ.ศ. 2551-2558
7. นางเพียงใจ  หอยสังข์    พ.ศ. 2558 - 2559
8. นายไพรัช  พหัตถิยา     พ.ศ. 2559 - 2560  (รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ)
9. นางสาวรอฮานี  อาแวกาจิ  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

เว็บตรง

เข้าชม : 2242
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8794 โทรสาร 0 7520 8799 

hadsamran.nfetrang@gmail.com


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05