[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดกลาง
90 หมู่ 5 ถนนนาโยง-นาหมื่นศรี ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
ติดต่อ : คุณปราณี ชามคราม
โทร : 08-9872-7695, 0-75299279

ประวัติและการบริหารจัดการ
แรก เริ่มมีการอบรมสตรีผู้สนใจด้านการถนอมอาหาร และมีผู้สนใจจริงประมาณ 10 คน ในการทำเต้าเจี้ยว เพื่อแปรรูปอาหาร ให้เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นธุรกิจขนาดย่อม โดยจัดทำในรูปกลุ่ม ปรับปรุงขบวนการและกรรมวิธีการผลิต วางแผนจัดซื้อวัตถุ และการนำเงินทุนมาหมุนเวียนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เป็นมาตรฐานตามความต้องการ ของตลาด โดยมีกรรมการ 1 ชุด คือ 1.นางอุบล จันทร์เดช (ประธาน) 2.นางเจือม ชูยัง (รองประธาน) 3.นางปราณี ชูสุวรรณ (เลขานุการ) 4.นางสุจินต์ เอียดจุ้ย (เหรัญญิก) 5.นางสมใจ ฮุ้ยเคียน (ประชาสัมพันธ์)

กลุ่มในชุมชน
มี 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวัดกลาง
2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.กองทุนอาหารหมู่บ้าน

 สภาพการรวมตัว
ราษฎร มีอาชีพการทำสวนยางเป็นหลัก มีรายได้ต่ำไม่มีอาชีพเสริม จึงได้รวมกลุ่มเพื่อดำเนินการแปรรูปผลผลิต ทำเต้าเจี้ยวขึ้น ซึ่งสามารถจำหน่าย และผลิตเต้าเจี้ยวอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน มีกรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายควบคุมการผลิตและคุณภาพ


เข้าชม : 1611
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05