[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                      


 

  

  

23 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
23 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
18 พฤษภาคม วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้
2 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
รายงานผลสำเร็จการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
2 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอนาโยง ลงนามประกาศเจตนารมยณขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
2 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ
ประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ การส่งเสริมคุณธรรม
14 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
สกร.อำเภอนาโยงจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอนาโยง
22 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอนาโยง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคโลหิิต อวัยวะและดวงตา
วันพฤหัสบดีีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 14พ.ค.66
กศน.อำเภอนาโยง รณรงค์ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 14พ.ค.66
28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2566
28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566
กศน.ตำบลช่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2566 สนใจติดต่อครู ครูแอล (062-2426400)
17 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงานสร้างอาชีพ
กศน.อำเภอนาโยง 🎁สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงานสร้างอาชีพ🎁 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ตลาดต้องชม (ตลาดนาปด) หมู่ที่ 1 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
2 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรังเกมส์
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการกีฬา ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (กศน.ตรังเกมส์) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง และสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยาวชนดีเด่น
นางสาวตรีทิพยนิภา ชูชัยศรี นักศึกษา กศน.อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 23563
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมุนเวียนสื่อ
นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ มอบหนังสือแก่ครู กศน.ตำบล เพื่อหมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนาโยง
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรวมพลังจิตอาสา กศน.ตรัง ปลูกหญ้าทะเล
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสา กศน.ตรัง ปลูกหญ้าทะเล ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และบริเวณปากอ่าว เพื่อสร้างสังคมจิตอาสาใน
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บริเวณเลียบคลองชลประทาน หมู๋ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดต
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สิทธิการเลือกตั้ง
นักศึกษา กศน.อำเภอนาโยงร่วม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สิทธิการเลือกตั้ง ในพื้นที่อำเภอนาโยง
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ลงนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ลงนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลนาข้าวเสีย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05