[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                         

                                                      


 
   โครงสร้างบุคลากร
กศน.อำเภอนาโยง


 
นางเพียงใจ  หอยสังข์
  ผอ.กศน.อำเภอนาโยง

นางสาวจุฑามาส  แก้วมี
 ครูชำนาญการพิเศษ
 

 
นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง 
รรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
 
นางสาวอ้อยใจ  เมืองพูล
ครูอาสาฯ
   


นางสาวลภัสรดา  ไกรสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

 
นายโชติมา   เกตดำ
  
ครู กศน.ตำบลโคกสะบ้า
 
  นายสุวัฒน์  เพชรขาว
ครู กศน.ตำบลนาหมื่นศรี   
  
นางธนพร  คงฉาง    
ครู กศน.ตำบลนาโยงเหนือ 

 
นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ
ครู กศน.ตำบลช่อง
 
 
นางสาวคนึงนิจ  แก้วนำ 
ครู กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
 
นางสาวยอดขวัญ  กลิ่นเพชร
ครูผู้สอนคนพิการ
นางรัตนา  ชูเพชร
   ครูผู้สอนคนพิการ
 
 

นางสาวเกศรา  นาศรี
ครูผู้สอนคนพิการ
   
นายอุดมศักดิ์  ราฃดี
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4
 

                                        

                

                                                                    

                                                    

                                                                                                                                                                                                 

                                                               

   
         

                                    เข้าชม : 3237
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05