[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                         

                                                      


 
   โครงสร้างบุคลากร
กศน.อำเภอนาโยง


 
นายธัญญา  พงศ์ภราดร
  ผอ.กศน.อำเภอนาโยง

นางสาวจุฑามาส  แก้วมี
 ครูชำนาญการ
 

 
นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง 
รรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
 
นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ
ครูอาสาฯ
 
นายวัฒนา  ช่วยดำ
ครูอาสาฯ  
 

นางยอดขวัญ  กลิ่นเพชร 
ครู กศน.ตำบลละมอ

 

นายโชติมา   เกตดำ
  
ครู กศน.ตำบลโคกสะบ้า
 
  นายสุวัฒน์  เพชรขาว
ครู กศน.ตำบลนาหมื่นศรี   
 
นางธนพร  คงฉาง    
ครู กศน.ตำบลนาโยงเหนือ 

 
นางสาวพัชสนันท์ ชูสง
ครู กศน.ตำบลช่อง
 
 

นางสาวคนึงนิจ  แก้วนำ 
ครู กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
 
นายไพโรจน์  อ้นชุม
ครูผู้สอนคนพิการ
นางรัตนา  ชูเพชร
   ครูผู้สอนคนพิการ
นางรัตนา   ชูเพชร
ครูผู้สอนคนพิการ

นายมาโนช  หลงเศษ
ครูผู้สอนคนพิการ
   
 

                                        

                

                                                                    

                                                    

                                                                                                                                                                                                 

                                                               

   
         

                                    เข้าชม : 3195
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05