[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 
   โครงสร้างบุคลากร
กศน.อำเภอนาโยง


 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา
  ผอ.กศน.อำเภอนาโยง
นางซิตีฮะหวา  หวันมาเซะ
 ครูผู้ช่วย
 
 
 

 
นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง 
รรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
 
นางสาวอ้อยใจ  เมืองพูล
ครูอาสาฯ
 
 


นางสาวลภัสรดา  ไกรสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

 
นายโชติมา   เกตดำ
  
ครู กศน.ตำบลโคกสะบ้า
 
  นายสุวัฒน์  เพชรขาว
ครู กศน.ตำบลนาหมื่นศรี   
  
นางธนพร  คงฉาง    
ครู กศน.ตำบลนาโยงเหนือ 


นางสาวสัตตบุษย์  จรทอง
ครู กศน.ตำบลช่อง
 
 
นางสาวคนึงนิจ  แก้วนำ 
ครู กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
 
นางสาวยอดขวัญ  กลิ่นเพชร
ครู กศน.ตำบลละมอ
นางสาวรัตนา  คงฉาง
   ครูผู้สอนคนพิการ
 
 

นางสาวเกศรา  นาศรี
ครูผู้สอนคนพิการ
   
นายอุดมศักดิ์  ราฃดี
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4
 

                                        

                

                                                                    

                                                    

                                                                                                                                                                                                 

                                                               

   
         

                                    เข้าชม : 3886
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05