[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 
   โครงสร้างบุคลากร
สกร.อำเภอนาโยง


 
นางสาวจุฑามาส  แก้วมี
  ผอ.สกร.อำเภอนาโยง
นางซิตีฮะหวา  หวันมาเซะ
 ครู
 
 
 

 
นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง 
รรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
 
นางสาวอ้อยใจ  เมืองพูล
ครูอาสาฯ
 
 


นางสาวลภัสรดา  ไกรสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

 
นายโชติมา   เกตดำ
  
ครู กศน.ตำบลโคกสะบ้า
 
  นายสุวัฒน์  เพชรขาว
ครู กศน.ตำบลนาหมื่นศรี   
  
นางธนพร  คงฉาง    
ครู กศน.ตำบลนาโยงเหนือ 


นางสาวสัตตบุษย์  จรทอง
ครู กศน.ตำบลช่อง
 
 
นางคนึงนิจ  หนูนุ่ม
ครู กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
 
นางสาวยอดขวัญ  กลิ่นเพชร
ครู กศน.ตำบลละมอ


นายสุทธิพงศ์  สมฝ้าย
   ครูผู้สอนคนพิการ
 
 

นางสาวเกศรา  นาศรี
ครูผู้สอนคนพิการ
 
 
 

                                        

                

                                                                    

                                                    

                                                                                                                                                                                                 

                                                               

   
         

                                    เข้าชม : 4151
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05