[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 
 
 

สรุปข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง

                     
 

ระดับ

ภาคเรียนที่2/2554

ภาคเรียนที่1/2555

รวมปี 2555

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ประถม

20

37

57

22

33

55

42

70

112

 

ม.ต้น

129

67

196

117

68

185

246

135

381

 

ม.ปลาย

152

125

277

134

115

249

286

240

526

 

รวม

301

229

530

273

216

489

574

445

1,019

                     
                     
 

ระดับ

ภาคเรียนที่2/2553

ภาคเรียนที่1/2554

รวมปี 2554

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ประถม

23

46

69

26

46

72

49

92

141

 

ม.ต้น

144

79

223

145

67

212

289

146

435

 

ม.ปลาย

147

127

274

161

125

286

308

252

560

 

รวม

314

252

566

332

238

570

646

490

1,136

                     
                     
 

ระดับ

ภาคเรียนที่2/2552

ภาคเรียนที่1/2553

รวมปี 2553

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ประถม

19

27

46

19

23

42

38

50

88

 

ม.ต้น

207

102

309

173

79

252

380

181

561

 

ม.ปลาย

177

135

312

169

140

309

346

275

621

 

รวม

403

264

667

361

242

603

764

506

1,270

                   
                     
 

สรุปข้อมูลการจบหลักสูตร

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง

                     
 

ระดับ

ภาคเรียนที่2/2554

ภาคเรียนที่1/2555

รวมปี 2555

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ประถม

1

4

5

1

0

1

2

4

6

 

ม.ต้น

5

4

9

2

6

8

7

10

17

 

ม.ปลาย

7

11

18

7

3

10

14

14

28

 

รวม

13

19

32

10

9

19

23

28

51

                     
                     
 

ระดับ

ภาคเรียนที่2/2553

ภาคเรียนที่1/2554

รวมปี 2554

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ประถม

0

0

0

0

1

1

0

1

1

 

ม.ต้น

13

11

24

2

4

6

15

15

30

 

ม.ปลาย

7

14

21

3

14

17

10

28

38

 

รวม

20

25

45

5

19

24

25

44

69

                     
                     
 

ระดับ

ภาคเรียนที่2/2552

ภาคเรียนที่1/2553

รวมปี 2553

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ประถม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ม.ต้น

11

7

18

8

4

12

19

11

30

 

ม.ปลาย

19

13

32

12

4

16

31

17

48

 

รวม

30

20

50

20

8

28

50

28

78

 
 
 
 เข้าชม : 889
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05