[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 

  

  

3 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลช่อง จัดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาเชือกป่านมหัศจรรย์ หลักสูตร 40 ชั่วโมง
กศน.ตำบลช่อง จัดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาเชือกป่านมหัศจรรย์ หลักสูตร 40 ชั่วโมง
3 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
3 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลละมอ เปิดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ
กศน.ตำบลละมอ เปิดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชา เชือกป่านมหัศจรรย์
30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
กศน.อำเภอนาโยง นำนักศึกษาร่วมโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง
30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ เผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2557
โครงการ เผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2557 ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงและให้นโยบายการปฏิบัติงานครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
ประชุมชี้แจงและให้นโยบายการปฏิบัติงานครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
14 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
28 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ธกส.สาขานาโยงบริจาคหนังสือให้ กศน.สำหรับนำไปบริการ น.ศ.ประชาชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ธกส.สาขานาโยงบริจาคหนังสือให้ กศน.สำหรับนำไปบริการ น.ศ.ประชาชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการผู้นำก้าวหน้า กศน.ก้าวไกล ประชาธิปไตยใกล้ตัว 8 พ.ค.56
โครงการผู้นำก้าวหน้า กศน.ก้าวไกล ประชาธิปไตยใกล้ตัว 8 พ.ค.56
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียน และทำโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียน และทำโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับทีมนักข่าวภูธร
ต้อนรับทีมนักข่าวภูธร
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ระดมความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๑๖ พ.ค.๕๖ ณ ศาลาประชาคม อ.นาโยง
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ระดมความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๑๖ พ.ค.๕๖ ณ ศาลาประชาคม อ.นาโยง
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นาข้าวเสีย เตรียมความพร้อมเปิดอาคารใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๕๖
กศน.นาข้าวเสีย เตรียมความพร้อมเปิดอาคารใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๕๖
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการผู้นำก้าวหน้า กศน.ก้าวไกล ประชาธิปไตยใกล้ตัว วันที่ ๘ พ.ค.๕๖ ณ กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
อบรมโครงการผู้นำก้าวหน้า กศน.ก้าวไกล ประชาธิปไตยใกล้ตัว วันที่ ๘ พ.ค.๕๖ ณ กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลละมอเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมพัฒนาศัยกภาพภาวะผู้นำกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๓ พ.ค. ๕๖ ณ กศน.ตำบลละมอ
กศน.ตำบลละมอเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมพัฒนาศัยกภาพภาวะผู้นำกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๓ พ.ค. ๕๖ ณ กศน.ตำบลละมอ
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพการทำธุรกิจขนมไทย
กศน.ตำบลละมอเปิดกลุ่มอาชีพการทำธุรกิจขนมไทย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05