[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 ปรัชญา
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

ประชาชนในอำเภอกันตัง  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา 
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้
การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

 

 

อัตลักษณ์

 

“ใฝ่รู้  มีอาชีพ  สร้างรายได้”

 

เอกลักษณ์

 

“เศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยม”

 เข้าชม : 1774
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05