[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

นายวิเชียร จันทร์ฝาก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
E-mail :

นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : nongyao@trang.nfe.go.th

มือถือ 
0872959663

างจาริ  คงนคร
ตำแหน่ง ครู
E-mail : ja1924@hotmail.com
มือถือ 
0824232466

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

นายพนม พนมรัตน์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
มือถือ 0814272580  

 พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรีนน  จำนวน 4 คน

นางสาวกาญจนา รุ่งเมือง
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
E-mail : kanjana@trang.nfe.go.th
มือถือ 0869411616

 

 

นายศรชัย  เพ็ชรฉุย
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
E-mail :  sornchai084@gmail.com
มือถือ  : 0917374753


 

 

 

นางนาฎอนงค์  เพ็ชรฉุย

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
E-mail : nat-anong@trang.nfe.go.th
มือถือ : 0895897054
นายกฤษฎา  บิลเกษม
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
E-mail : bilkasem844@gmail.com
มือถือ :

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธ์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลกันตัง
E-mail : orawan@trang.nfe.go.th
มือถือ 0815390999
นางวรรณพร เดชเพชร
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลกันตังใต้
E-mail : wannaporn@trang.nfe.go.th
มือถือ 0806933879
นางศิริวรรณ นันตสินธุ์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบางเป้า
E-mail : siriwan@trang.nfe.go.th
มือถือ 0846259661
นายบุญภพ ดวงสุด
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลคลองชีล้อม
E-mail : boonpob@trang.nfe.go.th
มือถือ 0831753709
นางปรียาภรณ์ ชูกระชั้น
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลคลองลุ
E-mail : preeyaporn@trang.nfe.go.th
มือถือ 0862836804
นางสาววรรณวิมล ปรังพันธุ์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลควนธานี
E-mail : wanvimon@trang.nfe.go.th
มือถือ  0896520378
 
นางสาวเพ็ญนภา  ศรีคิรินทร์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน
E-mail :
มือถือ  0844486709
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาเกลือ 
E-mail : wiparat@trang.nfe.go.th
มือถือ 0848406810
นายสุพล ชูอินทร์
ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบลโคกยาง
E-mail : supon@trang.nfe.go.th
มือถือ 0894690176
 
นางสาวมัศยา  ไพรพฤกษ์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเกาะลิบง
E-mail : 
มือถือ : 0808844002
 
นางพัชรี  ดาบทอง
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบางสัก
E-mail :
มือถือ : 0899633846
นายก่อเส็ม สะดี
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบางหมาก
E-mail : kosem@trang.nfe.go.th
มือถือ 0831813696
นายฒวัติ สุนทรเต็ม
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ
E-mail : tawat@trang.nfe.go.th
มือถือ 0813971159
 
 

นางสาวอัจฉรา  ชายใหม่
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังวน
มือถือ 0884469304
E-Mail :pom_chaymai@hotmail.com

 

นางสาวกนกวลี  ฉายเกียรติคุณ
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
มือถือ 0869515224
 

นายไชยเชษฐ์ บัวจันทร์
ตำแหน่ง ครูสอนคนพิการ 
มือถือ 089-7275073
E-Mail :chaiyachat50@hotmail.com

นายชานนทร์  พนมรัตน์

ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนชุมชน (บ้านควนทองสีห์ ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง)

มือถือ 083-1072484

E-Mail :chanon.p2484@icloud.com
  นางสาววัลภา  บุญชัย
ตำแหน่ง  พนักงานบันทึกข้อมูล
มือถือ : 


เข้าชม : 4625
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05