[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 •  
 •  

 • องค์กรนักศึกษา ของกศน.ตำบลนาวง

  1.ประธาน                                 นายประสิทธิ์  คงชูศรี

 • 2. รองประธาน                           นางสาวจุฑารัตน์  รอดทุกข์
  3. เลขานุการ                             นางสาวปวริสา   เกตุแก้ว

 • 4. เหรัญญิก                               นางสาวเพ๊ญมณี  สอนทอง

 • 5.ประชาสัมพันธ์                         นางสาวญณัฐจรา  ทองดียิ่ง

 • 6.ปฎิคม                                     นางสาวปัทมวรรณ  นุ่นชูผล 

 •  


 •  
 
                                                                               
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษธชีวิต กิจกรรมเต้นแอร์โรบิก อูล่าอุป
เมื่อวันที่ 31 มกราคม-9กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00น.-19.00น.
จำนวนผู้เรียน 35 คน โดยมี นางดรุณี คีรีรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

  
 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวต
กิจกรรม อบรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหงส์
ม.1 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เข้าชม : 219
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05