[x] ปิดหน้าต่างนี้
  


คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลนาเกลือ 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

เบอร์โทร

1

นางสาวสุวรรณา มุ่งยนต์กลาง

ประธาน

ม.ปลาย

095-5638105

2

นายณัฐนันท์ รายารักษ์

รองประธาน

ม.ต้น

099-2378332

3

นายพงศ์สิทธิ์ พระคง

กรรมการ

ม.ต้น

063-1029358

4

นางสาวดารารัตน์ หลีสู

กรรมการ

ม.ต้น

080-2196482

5

นางสาววารี ศรีเมือง

กรรมการ

ม.ต้น

093-6095213

6

นายปฏิภาณ หลงเหละ

กรรมการ

ม.ต้น

064-6754392

7

นางสาวสมจิตร เพ็ญตะเล็บ

กรรมการ

ม.ปลาย

065-3631766

8

นายอันวา ทะเลลึก

กรรมการ

ม.ปลาย

065-0534964

9

นายธนัชชา รักคง

กรรมการ

ม.ปลาย

061-2382910

10

นายกฤษฎา ตะเหลบ

กรรมการ

ม.ปลาย

062-7608686

11

นางสาวอนงค์ลักษ์ ด้วงซ่อ

กรรมการ

ม.ปลาย

093-7397410

12

นายธีรวัฒน์ สุเหร็น

กรรมการ

ม.ปลาย

095-2053977

13

นายสุขิต สุอะหลำ

กรรมการ

ม.ปลาย

063-1035563

14

นางสาวรัชนก นาเกลือ

กรรมการ

ม.ปลาย

062-9721460

15

นางสาวชยุดา ม่วงแก้ว

กรรมการ

ม.ปลาย

093-5915137

16

นางสาวอุทัยวรรณ ช่อเส้ง

กรรมการ

ม.ปลาย

093-6071038

17

นายอนัส แหลมไทร

กรรมการ

ม.ปลาย

063-5425116

18

นางสาววิภาดา  เอียดยาว

กรรมการ

ม.ปลาย

063-6133393

19

นางสาวรัชนก นาเกลือ

กรรมการ

ม.ปลาย

062-9721460

20

นางสาวทิพย์ธารา บุญญา

กรรมการและเลขานุการ

ม.ปลาย

080-0512961

 


 
 


เข้าชม : 572
 
 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05