[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

บทความทั่วไป
บทความพิเศษจากเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ยึดมั่นความซื่อสัตย์ดุจลมหายใจ

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

คะแนน vote : 823  

 
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส
บทความพิเศษจากเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
“ยึดมั่นความซื่อสัตย์ดุจลมหายใจ”
ความซื่อสัตย์สุจริต นำชีวิตให้สดใส
เว้นการคดโกงใคร ทำสิ่งใดด้วยใจจริง
ถูกต้องและซื่อตรง ใจมั่นคงในทุกสิ่ง
ชายหญิงจงประวิง อย่าละทิ้งคุณธรรม

“ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีการหลั่งไหลเข้ามาของวัตถุนิยมสู่สังคมไทยมีให้เห็นมากขึ้น ผู้คนเริ่มหลงใหลในวัตถุนิยมและความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต โดยไม่คิดถึงผู้อื่น จึงทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายแก่งแย่งแข่งขันกันเพราะขาดคุณธรรมพื้นฐานใน การดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเพราะคุณธรรมข้อนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตน เองให้เป็นคนดี และสังคมมีความสุข” ทั้งหมดนี้..ถูกถ่ายทอดจากแนวความคิดของเด็กหญิงศศิกานต์ จันทูล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ ร.ร.วัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กทม. ที่ได้แต่งกลอนพร้อมเรียงความหัวข้อ“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่”ภายใต้โครงการ“ลมหายใจไร้มลทิน” ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นหลังถึงแม้พวกเขาจะยังเป็นเด็ก แต่กลับมองเห็นปัญหาของสังคมไทยในทุกวันนี้ไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่..

เช่นเดียวกับนางสาวมนัสวี ขจิตเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ โรงเรียนนารีวุฒิ จ.ราชบุรี ที่มองว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมประจำตนที่ต้องปลูกฝังไปตลอดชีวิต” โบราณกล่าวว่า..ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก เปรียบดังคนก็เช่นเดียวกันการจะปลูกฝังทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมหรือลักษณะนิสัยใดๆ ก็ตาม ต้องเริ่มปลูกฝังแต่ยังเยาว์วัยทีละน้อยให้สั่งสมไปเรื่อยๆ เมื่อโตขึ้นก็ต้องปลูกฝังต่อไป แม้เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีการปลูกฝังไปจนตลอดชีวิตแต่ลักษณะและวิธีการปลูกฝัง จะต้องแตกต่างกันไปตามวัยและวุฒิภาวะของแต่ละคนที่แตกต่างกัน

“...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง...” นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์ นักศึกษาระดับชั้น ปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ได้หยิบยกความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ได้พระราชทานเนื่องในวัน เด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๓๑

กลับมาเตือนใจคนไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งสถาบันครอบครัวนับเป็นสถาบันหลักทางสังคมในการทำหน้าที่หล่อหลอม“คนดี” หากให้ทุกท่านได้นึกถึงสภาพสังคมที่ไร้ซึ่งความจริงใจแก่กัน ผู้คนต่างคดโกง กอบโกย แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยไม่สนใจคนที่อยู่รอบข้าง สิ่งที่จะตามมานั่นคือ “ปัญหา” และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ต่างฝ่ายก็โยนความผิดให้แก่กัน ขาดความสามัคคีกลมเกลียว ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ผู้คนต่างต้องอยู่อย่างหวาดระแวงจนกลายเป็นสังคมที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะ อาศัยอยู่ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เราจึงต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน นั่นคือ “ความซื่อสัตย์สุจริต” อันเป็นรากแก้วของคุณธรรมทั้งปวงที่จะนำไปสู่ความดีงามอื่นๆ ขจัดความขัดแย้ง ความแตกแยกและนำพาสังคมและประเทศชาติของเราคืนสู่ความสุข สงบ สันติอย่างแท้จริง.

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
โครงการลมหายใจไร้มลทิน คุณมือนาง ปิยะพงษ์ โทร.0-2641-8444 ต่อ 215 โทรสาร 0-2641-8480
E-mail: lomhaijaimotorexpo@hotmail.com
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สื่อสากล จำกัด คุณธัชชนันท์ จันทุสาร โทร. 0-2641-8444 ต่อ 405
หรือ ทีมประชาสัมพันธ์โครงการฯ: บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด
คุณพรรษชล พรหมภัทรพันธ์ , คุณนาขวัญ เก้าเอี้ยน
โทร. 0-2530-3218 # 13, 16 โทรสาร 0-2530-4542-3
อีเมล์: patsachon_p@pmb.co.th, nakwan_k@pmb.co.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. จัดทำระบบทะเบียนกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน

กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--ก.ล.ต. ก.ล.ต. ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการบริหารงานโดยผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึง ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยได้จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และจัดทำทะเบียนรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

ที่มา;http://www.newswit.com/gen/2014-03-26/80fd46033772a657244235efb444ca40/เข้าชม : 2260


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      บทความพิเศษจากเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ยึดมั่นความซื่อสัตย์ดุจลมหายใจ 27 / มี.ค. / 2557
      เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย 3 / ธ.ค. / 2551
      ชื่อโครงการ 10 / ก.ค. / 2551
      Concept คุณจะสร้างเวบเกี่ยวกับอะไร 4 / ก.พ. / 2551
      สธ.พบคนงานเจียรหินแถวเขายายเที่ยงดับด้วยโรคปอดหินคนแรกของประเทศ 22 / ม.ค. / 2551


 
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
ที่อยู่ 301 หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เบอร์โทร 075-299253/084-0540731/084-7875393 e-mail:....toy_2524@hotmail.com  Facebook....กศน.ตำบลนาข้าวเสีย คนึงนิจ  หนูนุ่ม 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05