[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ ผอ.หลุย ครชาตรี ผอ.โรงเรียนบ้านบางสัก

พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 นายไพรัช  หัตถิยา ผอ.กศน.อำภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชานอำเภอกันตัง
และนางดาราวรรณ  สาครินทร์ ครู กศน.ตำบลบางสัก นำนักศึกษา กศน.ตำบลบางสัก ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ ผอ.หุลุย  ครชาตรี
ผอ.โรงเรียยนบ้านบางสัก เมื่อวันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม  2556  ณ สำนักสงฆ์หว้าทอง ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง


เข้าชม : 1711


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557