[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

 

  

  

8 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความต้องการหนังสือและสื่อ
เชิญชวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และประชาชนทั่วไป
25 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติปี 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563 บรรณารักษ์ร่วมจัดกิจกรรม...ชวนน้องเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 และโซนรักการอ่านให้ความสุข สนุก สนาน เบิกบานใจ รับของขวัญของรางวัลมากมาย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยยอด
4 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม\"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\"
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 120 คน มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\\\\\\\\\"อำเภอห้วยยอด บรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \\\\\\\\\\\\\\\
3 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 27 มิถุนายน บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอห้วยยอด และครูกศน.ตำบลเขาขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันอังคารที่​ 23​ กรกฎาคม​2562​ บรรณารักษ์​และครูกศน.อำเภอห้วยยอด​ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่​ ณ​ อบต.ปากแจ่ม
1 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 🌺กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับโครงการห้วยยอดใสสะอาด..คนในชาติเป็นสุข (อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\"
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คุณครูนำนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3 มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดฯ บรรณารักษ์ห้องสมุด รับหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ห้องสมุด กับกิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\" และนำชมห้องต่างๆ
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\"
วันที่ 31 มกราคม 2562 คุณครูนำนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3 มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดฯ บรรณารักษ์ห้องสมุด รับหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ห้องสมุด กับกิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\" และนำชมห้องต่างๆ
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\"
วันที่ 30​มกราคม 2562 คณะคุณครูพร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล 1​ จำนวน 120​ คน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์แนะนำการใช้ห้องสมุดและเด็กๆได้ร่วมกิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข
วันที่ 29 มกราคม 2562 คุณครู พร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 30คน โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์แนะนำการใช้ห้องสมุดและเด็กๆได้ร่วมกิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\"และเป็นที่สร้างความสน
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\"
วันที่ 28 มกราคม 2562 คุณครูอรัญญา ศรีขยัน พร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 31 คน โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์แนะนำการใช้ห้องสมุดและเด็กๆได้ร่วมกิจกรรม \"เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข\"และเป็
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน และประชาชน...ในโครงการห้วยยอดใสสะอาด..คนในชาติเป็นสุข (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)
วันที่ 23 มกราคม 2562 บรรณารักษ์พร้อมครู กศน.ตำบลห้วยนาง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน และประชาชน...ในโครงการห้วยยอดใสสะอาด..คนในชาติเป็นสุข (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) ณโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู) ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
13 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562...โซนรักการอ่านโดยห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\"อำเภอห้วยยอด กศน.อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเบิกบานใจในวันเด็กปีนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลห
2 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน....แหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษาให้บริการเคลื่อนที่โดยรถโมบายและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด
28 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 กศน.อำเภอห้วยยอดร่วมกับห้องสมุดประชาชนฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ \"อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่อำเภอห้วยยอด ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอห้วยยอด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กศน.ตรัง โดยรถโมบายเคลื่อนที่ร่วมกับบรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชน ฯ และ กศน.ตำบลห้วยยอด ร่วมจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ. โรงเรียนบ้านใสมะม่วง ตำบลท่างื้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กศน.ตรัง โดยรถโมบายเคลื่อนที่ ร่วมกับ กศน.อำเภอห้วยยอด และ กศน.ตำบลท่างิ้ว ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆในโรงเรียนบ้านใสมะม่วง ตำบลท่างื้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมอาชีพ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ..ห้วยยอดใสสะอาด คนในชาติเป็นสุข
วันที่​ 26 มิถุนายน​2561​ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\" ​อำเภอห้วยยอด​ ออกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ในโครงการ​อำเภอยิ้ม​เคลื่อนที่​ณ.เทศบาลตำบล
16 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว
วันที่ 15 มิถนายน 2561 ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด ออกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอห้วยยอด
ที่ตั้ง 2 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ 0-7527-1498 แฟกซ์ 0-7527-1718 ปรับปรุงเว็บไซต์โดย น.ส.จันทร์เลขา  ทองสิงห์

Janlaekha6436@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05