[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< เมษายน 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
บทความดีๆมีมาฝากค่ะ
“ห้องสมุดออนไลด์(ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) E-Library”   เข้าชม :  [24]
ความสำคัญของการอ่าน
หากพูดถึงหนังสือถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาประเทศในระยะยาว   เข้าชม :  [35]
การอ่าน…กับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และด้านวิทยาการต่างๆ เหล่านี้ส่งผล   เข้าชม :  [77]
บทความน่าอ่าน
ทางรอดของร้านหนังสือเล็กๆ: สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ   เข้าชม :  [54]
การอ่าน : การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
เด็กไทยชอบเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าหนังสือ คนไทยไม่รักการอ่าน   เข้าชม :  [340]
 

4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปั่นรักนักอ่าน
กิจกรรมปั่นรักนักอ่าน และโครงการบรรณสัญจร ของกศนฺอำเภอนาโยง เริ่มต้นที่กศนฺอำเภอนาโยง ปลายทางที่อุทยานคลองลำชาน เยี่ยม  เข้าชม :  [12]

29 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
คุณปิยะนุช วัชระปรีชานนท์ ที่มอบหนังสือนวนิยาย ให้กับห้องสมุดฯจำนวน 20 เล่ม เพื่อให้บริการการอ่านต่อไป  เข้าชม :  [16]

20 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยาร่วมกับห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559   เข้าชม :  [50]

13 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 มกราคม ทุกปีวันครูแห่งชาติ
น้อมระลึกบูชาครู  เข้าชม :  [29]

15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม \"วันพ่อแห่งชาติ\"
มาเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างอาชีพ \"ดอกไม้ให้พ่อ\" ณห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด วันที่ 4 ธันวาคม 2558  เข้าชม :  [30]

27 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับนโยบาย ปีงบประมาณ 2559 โดยท่าน ผอ.สุรชัย จันทร์สถาพร
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน  เข้าชม :  [93]

6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นคว้าในห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด  เข้าชม :  [66]

10 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณบัณฑิต วิริยโรจนกุล
ที่มอบหนังสือพระไตรปิฎก 1 ชุด จำนวน 18 เล่ม ราคา 13,000 บาท. ให้ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด  เข้าชม :  [131]

29 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้น เริ่มต้นจากในครั้งพุทธกาล หลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้วทรงเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา 7 สัปดาห์   เข้าชม :  [74]

29 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เมื่อวันที่. 23. มิถุนายน 2558. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรถโมบายเคลื่อนที่ในโครงการ. อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดลำภูรา. อำเภอห้วยยอด. จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [183]

20 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องสมุด
เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเล่านิทานอ่านหนังสือคุณครู-นักเรียน โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร   เข้าชม :  [23]
15 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการอำเภอยิ้ม..
.เคลื่อนที่โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดคลองคุ้ย. ตำบลปากแจ่ม. อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังในวันที่ 23 กันยายน 2558  เข้าชม :  [33]
29 / ก.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
วันเข้าพรรษา 2558 ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม วันนี้เรามี ประวัติวันเข้าพรรษา
31 กรกฎาคม 2558 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ \"วันเข้าพรรษา\" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่  เข้าชม :  [48]
29 / มิ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันสุนทรภู่
ชีวประวัติ \"สุนทรภู่\" สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมงเช้า หรือตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 เวลา 08.00 น. นั่นเอง ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโก  เข้าชม :  [65]
15 / ก.พ. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ตอบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
คุณกิตติพงษ์ สุดด้วงแก้ว นายช่างโยธา เทศบาลตำบลห้วยยอด มอบหนังสือความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. จำนวน. 13 เล่ม ให้กับห้องสมุดฯ เพื่อส่งเสริมการอ่านขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  เข้าชม :  [64]
21 / ม.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันกองทัพไทย
วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคมของทุกปี  เข้าชม :  [179]
6 / ธ.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอห้วยยอด
เข้าร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557  เข้าชม :  [375]
2 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  เข้าชม :  [95]
5 / พ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด
เข้าร่วมประชุมวางแผนการทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมมายุครบรอบ 60 พรรษา ณ สำนักงาน กศน.เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  เข้าชม :  [93]
5 / ต.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
9 สิ่งที่บรรณารักษ์ควรรู้
ยุคปัจจุบัน ถือกันว่าเป็นยุคแห่งสังคมสารสนเทศ ที่ข้อมูล ข่าวสารมีมากมายหลากหลาย ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งในรูปที่จับต้องได้เช่น หนังสือ วีดีโอ เทปเสียง ภาพถ่าย แผนที่ และที่เป็นดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ท ฐานข้อมูล ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เกิดขึ้นทุกวัน วันละมาก  เข้าชม :  [74]
10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การรประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2557
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียนพัทยา  เข้าชม :  [214]
1 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขาว
ได้รับความสนใจ ตื่นเต้น สนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างยิ่ง   เข้าชม :  [168]
5 / ส.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอดร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถโมบายส่งเสริมการอ่านจากสำนักงานกศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [842]
25 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ตอบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณห้องสมุด
นายเยี่ยม ธรรมวาณิช มอบหนังสือนวนิยายจีน ให้แก่ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอห้วยยอด   เข้าชม :  [221]
16 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลลำภูรา บ้านหนองชุมแสง
บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหนองชุมแสง ตำบลลำภูรา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เจ้าของบ้านชื่อ นาสุจิตรา น้ำใจดี ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [192]
4 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลลำภูรา บ้านไสใหญ่
บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านไสใหญ่ ตำบลลำภูรา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เจ้าของบ้านชื่อ นายปรีชา ด้วนราม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [243]
29 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลลำภูรา บ้านหนองตรุด
บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหนองตรุด ตำบลลำภูรา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เจ้าของบ้านชื่อ นายปรีชา กาหยี ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [193]
28 / ม.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลนาวง บ้านหนองยายฝ้าย
บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหนองยายฝ้าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เจ้าของบ้านชื่อ นายเชี่ยว ขาวดี ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [256]
21 / ม.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลนาวง บ้านท้ายทุ่ง
บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านท้ายทุ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เจ้าของบ้านชื่อ นายมนัส เงินถาวร หมู่ที่5 ตำนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [174]
20 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลนาวงบ้านโพโทน
บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านโพโทนตำบลนาวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสังคมเข้มแข็งเน้นเรียนรู้เองเจ้าของบ้านชื่อนายสุชาติ พลบุญ หมู่ที่6 ถนนต้นโพธิ์-จิจิก ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [205]

 


รวมภาพประทับใจ

ข่าวการศึกษา
 

 


 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์
ผอ.กศน.อำเภอห้วยยอด
นางสาวกวินนาถ  ช่วยสงค์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอห้วยยอด
ที่ตั้ง 2 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ 0-7527-1498 แฟกซ์ 0-7527-1718 ปรับปรุงเว็บไซต์โดย น.ส.ณัฐชนก  นิลวงศ์

ann_nut_20@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05