[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

18 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
อบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษา ศรช.บ้านในเขาเข้าร่วมอบรมโครงการจัดดารศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพรู้เท่าทันไข้เลือดออกและเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ กศน.ตำบลหาดสำราญและตำบลบ้าหวี
27 / ธ.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน ค่ายรักษ์บ้านเกิด
กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน ค่ายรักษ์บ้านเกิด ระหว่างวันที่ 23-24ธ.ค. 57 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนหมู่ที่ 8 อ.หาดสำราญ
5 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีมอบวุฒิบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรขั่นพื้นฐานพุทธศักราช 51
นักศึกษาของศรช.บ้านในเขาเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 6 คน ระดับประถศึกษา จำนวน 1 คน ระดับม.ต้น จำนวน3 คน และระดับม.ปลายจำนวน 2 คน ณ ห้องอาเซี่ยนศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ
24 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จัดเวทีเสวนา
เวทีเสวนา. ความคิดเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกศน.ตำบลหาดสำราญและ ศรช.บ้านในเขา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องอาเซียนศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ
11 / ก.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ศรช.บ้านในเขาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 9 กันยายน 57 ของนักศึกษาระดับม.ต้น
3 / ก.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการสอน
กิจกรมการเรียนการสอนของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
24 / ส.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
สอบ N-Net
นักศึกษาพื้นฐานสอบ N-Net สนามสอบโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วันที่ 24 สิงหาคม 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศรช.บ้านในเขา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ที่อยู่  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  075-208799
e-mail

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05