[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

19 / ก.พ. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ (อาหาร,ออกกำลังกาย,อารมณ์) วันที 5 กุมภาพันธ์62 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยวน ม.5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
8 / พ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กศน.ตำบลละมอ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา การแปรรูปปลาดุก จำนวน ๓ ชั่วโมง
วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
8 / พ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กศน.ตำบลละมอ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา การทำตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
8 / พ.ค. / 2561 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นักศึกษา กศน.ตำบลละมอ ร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ ลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
3 / ต.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชา ช่างปูน หลักสูตร 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 17กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลละมอ หมู่ที่ 5 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
3 / ต.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ผอ.เพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง ลงพื้นที่นิเทศโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ
วิชา การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลละมอ หมู่ที่1 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
29 / เม.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การย้อมผ้า
ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตื่อเนื่อง
25 / ม.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ผอ.ธัญญา พงศ์ภราดร นำคณะครูและบุคลากร ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการทำแผนจุลภาคประจำปีงบประมาณ 2559
ผอ.ธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยงเป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการทำแผนจุลภาคประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นางสาวจุฑามาส แก้วมีเป็นผู้กล่าวรายงาน
12 / ม.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชา ธุรกิจการทำผ้าบาติก หลักสูตร 40 ชั่วโมง
ผอ.นภา จิโรภาส ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชา ธุรกิจการทำผ้าบาติก หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-22 มกราคม 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
9 / ธ.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมกิจกรรม5 ธันวามหาราช
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช
23 / ต.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ส่งเสริมการอ่านจากแม่สู่ลูก ในวันปิยมหาราช
ส่งเสริมการอ่านจากแม่สู่ลูก ในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลละมอ หมู่ที่ 5 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
23 / ต.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9
17 / ต.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลำปริง ม.3 ต.ละมอ อ.นาโยง
สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลำปริง ม.3 ต.ละมอ อ.นาโยง
17 / ต.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้มป่อย ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง
สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้มป่อย ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง
15 / ต.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอนาโยง ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาโยง
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอนาโยง ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาโยง วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557
12 / ต.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โครงการกิจกรรมเวทีเสวนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

กศน.ตำบลละมอ..............http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง.....
ที่อยู่.อาคาร อบต.ละมอ..เบอร์โทร...๐๙๓-๕๘๑๕๘๓๗......
e-mail:..somzaza2520@gmail.com.....http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05