[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

7 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาโยง ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
นักศึกษา กศน.ตำบลละมอ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตฯ และศึกษาเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ณ กศน.อำเภอนาโยงและโรงเรียนวิเชียรมาตุ ต.ทับเที่ยง อ.นาโยง จ.ตรัง
29 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชาสำหรับ ครู กศน.ระดับตำบล (ครู ข.)
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรั
29 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562
รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 62 หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และรุุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มีนาคม 62 หลักสูตรการโปรโมทสินค้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลละมอ ม.5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
8 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลละมอ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วย กศน.ตบล 4 G
\"ครูดี สถานที่จูงใจ หลากหลายกิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน\"Good teacher -Good Place (Best check-in ) - Good Activities - Good Partnership )
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
กศน.ตำบลละมอร่วมกับห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยวน ม.5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
25 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
STEM Education
ทำไมต้อง STEM Education
24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3
วันมาฆบูชา \"วันจาตุรงคสันนิบาต\" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน 2560 Calendar 2017
รวมวันหยุดยาว 2560 ทั้งวันหยุดราชการ วันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2560 วันไหนหยุดตรงกับวันอะไรบ้าง มาเช็กกันเลย
10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเทียบระดับการศึกษา แบบไต่ระดับ
การเทียบระดับการศึกษา แบบไต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง \\\"ออกเสียงประชามติ\\\" ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-16.00. น.
7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง \\\"ออกเสียงประชามติ\\\" ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-16.00. น.
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 กุมภาพันธุ์ วันทหารผ่านศึก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทั่วโลกจะได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่ง ชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ รวมถึงจำหน่าย \"ดอกป๊อปปี้สีแดง\" ให้เป็นสัญลักษณ์แทน \"ทหารผ่านศึก\" ซึ่งสีแดงของดอกป๊
29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฎิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน
นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง นำบุคลากร กศน.อำเภอนาโยง ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 26-28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ
คำขวัญวันครู 2558 ได้แก่ \"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ\" ของเด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง ที่ชนะเลิศประกวด
30 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
30 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน
ตรงกับวันศุุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
17 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร นักศึกษา กศน.ตำบลละมอ ภาคเรียนที่ 2/57
ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลละมอ ภาคเรียนที่ 2/57ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.087-2717177,093-5815837 ครูส้ม
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระฟว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข (สรม.) อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเยี่ยมชมงานOPEN HOUSE มหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.ตรัง เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์
วันที่ 28- 29 สิงหาคม 2557 ขอเชิญเยี่ยมชมงานOPEN HOUSE มหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.ตรัง เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์ ณ ห้างBIC C จังหวัดตรัง
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2
กศน.ละมอร่วมเชียร์สุดยอด กศน.ครั้งที่ 2

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

กศน.ตำบลละมอ..............http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง.....
ที่อยู่.อาคาร อบต.ละมอ..เบอร์โทร...๐๙๓-๕๘๑๕๘๓๗......
e-mail:..somzaza2520@gmail.com.....http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05