[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

22 / มี.ค. / 2564 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง
กศน.ตำบลเขาไพร ได้จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มชั้นเรียน หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ 123 หมู่ 5
17 / มี.ค. / 2564 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรเครื่องแกงตำมือ
กศน.ตำบลเขาไพร เปิดรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรเครื่องแกงตำมือ หลักสูตร 16 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา
26 / ก.พ. / 2564 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำซาลาเปา
กศน.ตำบลเขาไพร เปิดรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำซาลาเปา หลักสูตร 8 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
14 / ก.พ. / 2564 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการนวดหน้า จำนวน 8 ชั่วโมง
กศน.ตำบลเขาไพร ได้จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การนวดหน้า หลักสูตร 8 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564
10 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ จุดคัดแยกขยะบ้านทุ่งสมอ ม.4 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร ณ รพสต.เขาไพร หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำข้าวหมกไก่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำข้าวหมกไก่สมุนไพร ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำข้าวหลาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำข้าวหลาม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนไทรตอก หมู่ที 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การทำขนมดอกจอก
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมดอกจอก จำนวน 4 ชั่วโมง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำไก่ย่างทรงเครื่อง หลักสุูตร 8 ชั่วโมง
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำไก่ย่างทรงเครื่อง หลักสุูตร 8 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
23 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมทักษะชีวิต
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าค่ายอาสายุวกาชาดร่วมกับ กศน.อำเภอรัษฎา
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าค่ายอาสายุวกาชาดร่วมกับ กศน.อำเภอรัษฎา ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายเทพกษัตรีย์ศรีสุนทร
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการเยาวชนตำบลเขาไพรห่างไกลยาเสพติด กับ อบต.เขาไพร
นักศึกษา กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการเยาวชนตำบลเขาไพรห่างไกลยาเสพติด กับ อบต.เขาไพร วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วัดทอนเหรียน และสถานบำบัดยาเสพติด(วัดไม้เสียบ) อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมโกสุ้ย หลักสุูตร 6 ชั่วโมง
กศน.ตำบลเขาไพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมโกสุ้ย หลักสุูตร 6 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561
11 / เม.ย. / 2557 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
อบรมอาชีพธุรกิจการจัดดอกไม้สด
อบรมอาชีพธุรกิจการจัดดอกไม้สด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.ตำบลเขาไพร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่ 89  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 0612157381
e-mail : giftn9n@mail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05