[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
ความสำคัญของสี
ความสำคัญของสี   เข้าชม :  [3428]
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ   เข้าชม :  [515]
ข่าวไอที
iphone 4 มาพร้อมกับ RAM 512MB   เข้าชม :  [621]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [662]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [697]
 

กศน.ตำบลเขาไพรจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการป้องกันภัยพิบัติจากไวรัสโคโรน่า (Covid -19)
กศน.ตำบลเขาไพรจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการป้องกันภัยพิบัติจากไวรัสโคโรน่า (Covid -19) เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความตะหนักในการป้องกันโรคโควิด-19 ทางกศน.ตำบลเขาไพร ได้เป็ดสอนการทำหน้ากากอนามัย และการทำเจลล้างมือใ  เข้าชม :  [27]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์23 / ธ.ค. / 2562  เข้าชม :  [45]
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 กับ อบต.เขาไพร23 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [145]
จัดการเรียนการสอนการศึกาาขั้นพื้นฐาน 2/25614 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [429]
มอบแผ่นซีดีเดินหน้าประเทศไทยสู่ความปรองดองสมานฉันท์แก่บ้านหนังสืออัจฉริยะ20 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [665]
กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ11 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [534]
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร27 / มี.ค. / 2557  เข้าชม :  [388]

23 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเขาไพร
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วม การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเขาไพร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ รพ.สต.เขาไพร  เข้าชม :  [50]

23 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อันดามันเกมส์ ครั้งที่ 3
กศน.ตำบลเขาไพร เข้าร่วมการแข่งขัน กศน.อันดามันเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดระนอง  เข้าชม :  [44]

10 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ จุดคัดแยกขยะบ้านทุ่งสมอ ม.4 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เข้าชม :  [27]
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร ณ รพสต.เขาไพร หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [32]
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำข้าวหมกไก่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำข้าวหมกไก่สมุนไพร ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [27]
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำข้าวหลาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำข้าวหลาม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนไทรตอก หมู่ที 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [32]
9 / เม.ย. / 2563 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การทำขนมดอกจอก
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมดอกจอก จำนวน 4 ชั่วโมง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [25]
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำไก่ย่างทรงเครื่อง หลักสุูตร 8 ชั่วโมง
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำไก่ย่างทรงเครื่อง หลักสุูตร 8 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [169]
23 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมทักษะชีวิต
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าค่ายอาสายุวกาชาดร่วมกับ กศน.อำเภอรัษฎา
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าค่ายอาสายุวกาชาดร่วมกับ กศน.อำเภอรัษฎา ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายเทพกษัตรีย์ศรีสุนทร  เข้าชม :  [141]
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการเยาวชนตำบลเขาไพรห่างไกลยาเสพติด กับ อบต.เขาไพร
นักศึกษา กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการเยาวชนตำบลเขาไพรห่างไกลยาเสพติด กับ อบต.เขาไพร วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วัดทอนเหรียน และสถานบำบัดยาเสพติด(วัดไม้เสียบ) อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  เข้าชม :  [164]
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมโกสุ้ย หลักสุูตร 6 ชั่วโมง
กศน.ตำบลเขาไพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมโกสุ้ย หลักสุูตร 6 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561  เข้าชม :  [123]
11 / เม.ย. / 2557 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
อบรมอาชีพธุรกิจการจัดดอกไม้สด
อบรมอาชีพธุรกิจการจัดดอกไม้สด  เข้าชม :  [909]

 

 
นางนภา  จิโรภาส
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา

บุคลากร กศน.ตำบลเขาไพรนางกฤตมน  นิลละออ
ครู กศน.ตำบลเขาไพร
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 
 
กศน.ตำบลเขาไพร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่ 89  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 089-7308332
e-mail : nuair2526@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05