[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
ความสำคัญของสี
ความสำคัญของสี   เข้าชม :  [3258]
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ   เข้าชม :  [393]
ข่าวไอที
iphone 4 มาพร้อมกับ RAM 512MB   เข้าชม :  [467]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [508]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [531]
 

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.ตำบลเขาไพร ได้เข้าร่วมการจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยจัดกิจกรรมสอนการทำขนมโกสุ้ย ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่  เข้าชม :  [9]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 กับ อบต.เขาไพร23 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [73]
จัดการเรียนการสอนการศึกาาขั้นพื้นฐาน 2/25614 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [307]
มอบแผ่นซีดีเดินหน้าประเทศไทยสู่ความปรองดองสมานฉันท์แก่บ้านหนังสืออัจฉริยะ20 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [563]
กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ11 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [356]
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร27 / มี.ค. / 2557  เข้าชม :  [201]

19 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
สอบ N - NET
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ขอให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 มาสอบ N-NET เพื่อวัดประมวลผลความรู้ก่อนจบ  เข้าชม :  [20]

19 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทีี่มีจิตศรัทธาร่วมงานกฐินพระราชทาน
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทีี่มีจิตศรัทธาร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดกะพังสุรินทร์(พระอารามหลวง) จังหวัดตรัง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561   เข้าชม :  [13]

24 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมการอบรม
อบรมโครงการการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบุำรุงศาสนา กิจกรรมมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สืบทอดเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย (มารยาทไทย)
นางกฤตมน นิลละออ เข้าร่วมอบรมโครงการการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบุำรุงศาสนา กิจกรรมมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สืบทอดเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย (มารยาทไทย) โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  เข้าชม :  [9]
24 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมการอบรม
อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
นางกฤตมน นิลละออ ครู กศน.ตำบลเขาไพร ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [13]
19 / ส.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการนวดแผนไทย หลักสูตร 50 ชั่วโมง
กศน.ตำบลเขาไพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการนวดแผนไทย หลักสูตร 50 ช่ั่วโมง ระหว่างวันที่ 16-28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไพร  เข้าชม :  [7]
19 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมทักษะชีวิต
กิจกรรมสุขภาวะอนามัยสำหรับผูู้สูงอายุ
กศน.ตำบลเขาไพร จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสุขภาวะอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไพร  เข้าชม :  [7]
19 / ส.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมทองม้วน
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมทองม้วน หลักสุูตร 8 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [8]
19 / ส.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมทับทิมกรอบ
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมทับทิมกรอบ หลักสุูตร 8 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [7]
19 / ส.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมลา
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมลา หลักสุูตร 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1กรกฎาคม 2561 ณ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [6]
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำไก่ย่างทรงเครื่อง หลักสุูตร 8 ชั่วโมง
กศน. ตำบลเขาไพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำไก่ย่างทรงเครื่อง หลักสุูตร 8 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [42]
23 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมทักษะชีวิต
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าค่ายอาสายุวกาชาดร่วมกับ กศน.อำเภอรัษฎา
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าค่ายอาสายุวกาชาดร่วมกับ กศน.อำเภอรัษฎา ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายเทพกษัตรีย์ศรีสุนทร  เข้าชม :  [22]
23 / ก.ค. / 2561 : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการเยาวชนตำบลเขาไพรห่างไกลยาเสพติด กับ อบต.เขาไพร
นักศึกษา กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการเยาวชนตำบลเขาไพรห่างไกลยาเสพติด กับ อบต.เขาไพร วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วัดทอนเหรียน และสถานบำบัดยาเสพติด(วัดไม้เสียบ) อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  เข้าชม :  [12]

 

 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังนายสุรวุฒิ  ขันธ์คง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา
นางกฤตมน  นิลละออ
ครู กศน.ตำบลเขาไพร
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 
 
กศน.ตำบลเขาไพร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 089-7308332
e-mail : nuair2526@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05