[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


 วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือภายในประเทศไทย
 

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันวชิราวุธ วันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

เพราะอะไรถึงเป็นวันวชิราวุธ

วันวชิราวุธตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ และศิลปวัฒนธรรม

ประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เมื่อเจริญพระชนมายุครบเดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ”

 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านการศึกษา

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเป็นโรงเรียนในพระองค์ แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เพราะทรงเห็นว่าในสมัยก่อนการสร้างวัดมีขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานศึกษา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสถานศึกษาขึ้นโดยตรง และต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยและทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา

 

ด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี ซึ่งเหล่าเสือป่าจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไปในเมือง และได้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

 

ด้านการคมนาคม

ในปี พ.ศ.2460 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟที่เคยแยกกันเป็น "กรมรถไฟหลวง" และเริ่มเปิดการเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และรถด่วนระหว่างประเทศจากธนบุรีเชื่อมไปถึงปีนังและสิงคโปร์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระราม 6 เพื่อเชื่อมทางรถไฟไปยังภูมิภาคอื่น

 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ในปี พ.ศ.2455 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้น อีกทั้งทรงเปิดสถานเสาวภา ในปี พ.ศ.2465 เพื่อรักษาคนที่ถูกสัตว์ร้ายกัด

 

ด้านการปกครอง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงคำเรียกชื่อ "เมือง" เป็น "จังหวัด" และจัดตั้งเมืองจำลอง "ดุสิตธานี" ขึ้นในปี พ.ศ.2461 ภายในพระราชวังดุสิต ก่อนจะย้ายมาที่พระราชวังพญาไทในปีถัดมา

 

กิจกรรมในวันวชิราวุธมีอะไรบ้าง

ในแต่ละปีของวันวชิราวุธเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรม

ที่มาภาพ : AFPเข้าชม : 343


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาไทย 18 / ม.ค. / 2566
      8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 13 / ก.ย. / 2565
      วันที่ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ 19 / พ.ย. / 2564
      12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 25 / ส.ค. / 2564
      วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 22 / ก.ค. / 2564


 
กศน.ตำบล.เขาไม้แก้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
e-mail:manee-see@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05