[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศขั้นพื้นฐาน 2/2560

ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560
ประธานในพิธีเปิด นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 170คน
เข้าชม : 150


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ปฐมนิเทศขั้นพื้นฐาน 2/2560 17 / พ.ย. / 2560
      นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาด 3 คืน 4 วัน 20 / ต.ค. / 2557
      นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ เข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 14 / ก.ย. / 2557
      ครู และ นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ ต้านสิ่งเสพติด” 14 / ก.ย. / 2557
      ครู กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ มอบซีดีส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลบ้านโพธิ์ 29 / ก.ค. / 2557


 
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ทีอยู่  หมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านโพธิ์   เบอร์โทร ๐๘๙๖๕๒๔๒๖๖
e-mail: supannee142009@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05