[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

16 / ม.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) กิจกรรมการทำขนมผูกรัก
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) กิจกรรมการทำขนมผูกรัก
16 / ม.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียน) อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียน) อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
23 / ธ.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส 1-2 ปี 2565
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส 1-2 ปี 2565
23 / ธ.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ไตรมา 1-2 ปี 2565
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ไตรมา 1-2 ปี 2565
16 / ธ.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ไตรมาส 1-2 ปี 65
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ไตรมาส 1-2 ปี 65
13 / ธ.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565
อบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565
13 / ธ.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
ประเมินการรู้หนังสือ 2/64
ประเมินการรู้หนังสือ 2/64
30 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
30 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
30 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
30 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียน) หลักสูตรธุรกิจการทำขนมอบ
กศน.ตำบลบ้านา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียน) หลักสูตรธุรกิจการทำขนมอบ
30 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการ 1 อำเภอ 1อชีพ รหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน 2564 หลักสูตรกลุ่มธุรกิจการทำขนมไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการ 1 อำเภอ 1อชีพ รหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน 2564 หลักสูตรกลุ่มธุรกิจการทำขนมไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
19 / ส.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15 / ส.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเรียนรู้แอพพริเคชั่นอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
กศน.ตำบลบ้านนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเรียนรู้แอพพริเคชั่นอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
6 / ส.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (ด้านการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์และการทำเกียรติบัตรออนไลน์
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (ด้านการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์และการทำเกียรติบัตรออนไลน์
4 / ส.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ไตรมาส 4 ปี 2564
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ไตรมาส 4 ปี 2564
12 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
12 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน
12 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลบ้านนาจ้ดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน
12 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.ตำบลบ้านนา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 090-9980276
e-mail  kantawan.1@hotmail.com202.143.161.187/banna/index.php

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05