[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ธันวาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
ดนตรีบำบัดช่วยผู้ป่วยเด็กวิกฤตนอนหลับดีขึ้น
ผลของดนตรีบำบัดต่อประสิทธิภาพการนอน   เข้าชม :  [1197]
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ   เข้าชม :  [924]
ข่าวไอที
iphone 4 มาพร้อมกับ RAM 512MB   เข้าชม :  [1033]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [1133]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [1177]
 

สถานศึกษาปลอดภัย MOE ASFETY CENTER
สถานศึกษาปลอดภัย MOE ASFETY CENTER  เข้าชม :  [103]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน “หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ” 24 / มี.ค. / 2564  เข้าชม :  [345]
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน24 / มี.ค. / 2564  เข้าชม :  [302]
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/256325 / พ.ย. / 2563  เข้าชม :  [371]
ประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลบางสัก5 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [621]
การนิเทศติดตาม16 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [707]
ครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น14 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [755]

24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน กศน. ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
สมัครเรียน กศน. ต้องเตรียมอะไรบ้าง ? 1. วุฒิการศึกษาเดิม (ตัวจริง) 2. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 4 ใบ 6. หลักฐานการเปล  เข้าชม :  [351]

24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 22 มกราคม 2563 ครู กศน.ตำบลบางสัก เข้าร่วมประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ณ อาคารธรรมภิบาล  เข้าชม :  [342]

22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางสักร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม 2557
กศน.ตำบลบางสัก นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  เข้าชม :  [986]

31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบ CDบทเพลงคล้องใจ 60 ล้านไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสัก  เข้าชม :  [979]

24 / มี.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน “หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ”
วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ครูกศน.ตำบลบางสัก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน “หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ” ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [346]
24 / มี.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลบางสักนำนักศึกษา กศน.ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง มีฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการเลี้ยงผึ้งโพรง ฐานการปลูกข้าวทำ  เข้าชม :  [340]
24 / มี.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม \"ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร และการรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติดของเยาวชนคน กศน.\"
กศน.ตำบลบางส้ัก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม \"ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร และการรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติดของเยาวชนคน กศน.\" นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี ร.ต.อ.ประเสริฐ ทอง  เข้าชม :  [344]
24 / มี.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.ตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง  เข้าชม :  [376]
7 / ส.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การนิเทศติตามการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ของกศน.ตำบลบางสัก  เข้าชม :  [756]
31 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบางสักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ามหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ   เข้าชม :  [737]
8 / พ.ค. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลบางสัก จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลัดสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ณ กศน.ตำบลบางสัก   เข้าชม :  [743]

 
       นางนภา  จิโรภาส
ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง
 

นางอุมาภรณ์   มโนภิรมย์
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอกันตัง
 
นางพัชรี   ดาบทอง
ครู กศน.ตำบลบางสัก

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx

 
 
กศน.ตำบลบางสัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่อาคารธรรมาภิบาล หมู่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  เบอร์โทร089-9633846
e-mail: duan1910@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05