[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ ศูนย์เนียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลบ้านควน อ.เมือง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ ศูนย์เนียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลบ้านควน อ.เมือง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านควน อ.เมือง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านควน อ.เมือง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม. 4 ต.บ้านควน อ.เมือง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม. 4 ต.บ้านควน อ.เมือง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ บ้านเลขที่ 72 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ บ้านเลขที่ 72 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 30 เมษายน 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ บ้านเลขที่ 25/3 ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 30 เมษายน 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ บ้านเลขที่ 25/3 ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 25 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ณ. วัดควนนาแค ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ 25 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ณ. วัดควนนาแค ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 23 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสนใจ วิชาการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน หลักสูตร 3ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง
วันที่ 23 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสนใจ วิชาการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน หลักสูตร 3ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 22 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ หลักสูตร 3ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทษฏีใหม่ประจำตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ หลักสูตร 3ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทษฏีใหม่ประจำตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้งที่ไหนอ่านที่นั้น ณ โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง ต.บ้านควน อ.เมือง จ ตรัง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้งที่ไหนอ่านที่นั้น ณ โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง ต.บ้านควน อ.เมือง จ ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร วิชาการทำดอกไม้จันทน์ ณ บ้านเลขที่ 16/5 ม.3 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร วิชาการทำดอกไม้จันทน์ ณ บ้านเลขที่ 16/5 ม.3 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร เสริมสร้างสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร เสริมสร้างสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 27 มกราคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สถานที่จัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง
วันที่ 27 มกราคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สถานที่จัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กศน.ตำบลบ้านควน เปิดกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
กศน.ตำบลบ้านควน เปิดกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
จัดโครงการจักการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำสาคูไส้หมู
วันที่ 20 มกราคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจักการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำสาคูไส้หมู จำนวน 3 ชั่วโมง
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนร้
เสริมหลักสูตรวิชาการและเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ICT วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
โครงการพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี
หลักสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ๑๑๐ ม.๖ ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรวิชาการแปรรูปเห็ด หลักสูตร ๔๘ ชั่วโมง วันที่ ๑๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลบ้านควน
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
หลักสูตร ๓ ชั่วโมง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลบ้านควน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.ตำบลบางหมาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๖ บ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เบอร์โทร ๐๘ -๓๑๘๑-๓๖๙๖
e-mail:ko_bang@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05