[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
โครงการสอนเสริมเพื่อติวเข้มเติมความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ณ กศน.ตำบลบ้านควน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา
เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านควน วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง หลักสูตร ๔๘ ชั่วโมง วันที่ ๑๖-๒๙ ก.พ.๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลบ้านควน
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
โครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หลักสูตร ๓ ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลบ้านควน
19 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อบต.ตำบลบ้านควน
26 / มิ.ย. / 2557 : เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านเลขที่ 110 ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านเลขที่ 110 ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะถั่วงอกคอนโด
เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะถั่วงอกคอนโด
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ประช่าคมอาเซียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ประช่าคมอาเซียน
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้การป้องกันภัยความเสียหายจากธรรมชาติ
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้การป้องกันภัยความเสียหายจากธรรมชาติ
6 / เม.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันมาฆบูชา
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันมาฆบูชา
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
6 / เม.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 
กศน.ตำบลบางหมาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๖ บ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เบอร์โทร ๐๘ -๓๑๘๑-๓๖๙๖
e-mail:ko_bang@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05