:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ "เครื่องช่วยหายใจ"ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
วันเดือนปี 17 พ.ค. 2564 เมื่อเวลา 12:55:27
จาก กศน.อำเภอห้วยยอด
ที่ ศธ 0210.3009/476

 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ "เครื่องช่วยหายใจ"ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 กศน.อำเภอห้วยยอด เป็นเงิน 6,400 บาท  ( หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1