:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปี 27 ต.ค. 2563 เมื่อเวลา 10:39:43
จาก กศน.อำเภอรัษฎา
ที่ ศธ 0210.3006/395

 การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) ในส่วนของสำนักงาน กศน.  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2