:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
วันเดือนปี 22 เม.ย. 2562 เมื่อเวลา 17:29:31
จาก กศน.อำเภอห้วยยอด
ที่ ศธ 0210.3009/0345

 ส่งตัวพนักงานราชการ  ตำแหน่งครู กศน.ตำบลวังคีรี นางสาวปัทมา  ศรีเพชร  ตำแหน่งเลขที่ 7707  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1