:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่
วันเดือนปี 25 ก.พ. 2562 เมื่อเวลา 13:47:42
จาก กศน.อำเภอห้วยยอด
ที่ ศธ 0210.3009/0245

     ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด  มีความประสงค์ขออนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้กับเด็ก-เยาวชน นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยในวันศุกร์ที่  1  มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30 น.   ณ กศน. ตำบลเขากอบ  หมู่ที่  9  ตำบลเขากอบ  และ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด หมู่ที่ 1 ตำบลวังคีรี  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1