เรื่อง  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ
วัน เวลา ส่ง  2024-04-1811:11:26
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  07044/526

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา


ระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566(เพิ่มเติม)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1