เรื่อง  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ "ศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
วัน เวลา ส่ง  2020-01-2807:53:04
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.30/180

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ "ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน."   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3