เรื่อง  (ด่วนที่สุด)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ"สูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่
วัน เวลา ส่ง  2020-01-2807:50:39
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.30/180

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ"สูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน."