เรื่อง  เชิญประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในยุคดิจิทัล
วัน เวลา ส่ง  2019-03-2116:01:04
จาก  ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ ศธ  0210.30/489

เชิญประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในยุคดิจิทัล   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1