เรื่อง
ปฏิบัติ
15 พ.ย. 2566 การจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั *เฉพาะ สกร.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การสำราจและยืนยัน ความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายเสื้อ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 พ.ย. 2566 แจ้งตารางออกอากาศรายการวิทยุ "เพื่อนเรียนรู้" สกร.จังหวัดตรัง สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 พ.ย. 2566 การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่น "พัสตาภรณ์เลอค่า ภูษาศิลป์ถิ่นเมืองตรัง" ประจำปี 2566 *เฉพาะ สกร.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
15 พ.ย. 2566 มอบหมายหน้าที่ผู้ร่วมปฎิบัติงาน ในร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2566 *เฉพาะ สกร.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด ยกเลิกการแสดงโชว์ดับเพลิงในสถานศึกษา สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ไปพลางก่อน (ครั้งที่ 7) สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การเลื่่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม เป็นกรณีพ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ