เรื่อง
ปฏิบัติ
20 พ.ย. 2566 เรื่อง ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ห้วยยอด) (วังวิเศษ) รับหมดแล้ว
20 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 พ.ย. 2566 ขอความเห็นชอบ อนุมัติแผนและโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน *เฉพาะ สกร.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
16 พ.ย. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 พ.ย. 2566 การโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบKTB *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (หาดสำราญ) รับหมดแล้ว
16 พ.ย. 2566 ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน *เฉพาะ สกร.อำเภอนาโยง รับแล้ว
16 พ.ย. 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2566 แต่งตั้งชุดจิตอาสา 904 จังหวัดตรังฯ *เฉพาะ สกร.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว