เรื่อง
ปฏิบัติ
20 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด เชิญประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ก.ย. 2565 เชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ก.ย. 2565 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย(งบอุดหนุน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ก.ย. 2565 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย(งบอุดหนุน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ก.ย. 2565 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (ห้วยยอด) (หาดสำราญ) 1รับไม่ครบ
16 ก.ย. 2565 พิจารณาอนุญาตดำเนินการสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
15 ก.ย. 2565 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 ก.ย. 2565 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย (งบอุดหนุน) *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ปะเหลียน) (ห้วยยอด) (วังวิเศษ) รับหมดแล้ว
15 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสอบเสริม เพื่อใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยด้วยเทคนิคฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว