เรื่อง
ปฏิบัติ
18 มิ.ย. 2562 บัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 มิ.ย. 2562 คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 มิ.ย. 2562 (ด่วนที่สุด)โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
14 มิ.ย. 2562 อนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
14 มิ.ย. 2562 การติดตามผลการนำหลักสูตร การป้องการทุจริต รายวิชาการป้องกันการทุจริต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 มิ.ย. 2562 ขอประชาสัมพันธ์สูตรประกาศนียบัตรผู้นำใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 มิ.ย. 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
14 มิ.ย. 2562 อนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง รับแล้ว
14 มิ.ย. 2562 อนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
14 มิ.ย. 2562 อนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว