เรื่อง
ปฏิบัติ
24 ก.พ. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 ก.พ. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
24 ก.พ. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 ก.พ. 2563 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาชีพ กศน.พรีเมี่ยม ระดับภาคใต้ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
18 ก.พ. 2563 การอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
18 ก.พ. 2563 เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบอุดหนุน *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" (สิ่งที่ส่งมาด้วยทางไลน์สารบรรณ) *เฉพาะ (ย่านตาขาว) (ห้วยยอด) รับหมดแล้ว
17 ก.พ. 2563 กำหนดการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องสัญจร กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
17 ก.พ. 2563 (ด่วนที่สุด) การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว