เรื่อง
ปฏิบัติ
26 ก.ย. 2565 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (หาดสำราญ) รับหมดแล้ว
26 ก.ย. 2565 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) รับหมดแล้ว
23 ก.ย. 2565 การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2565 *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (ห้วยยอด) รับหมดแล้ว
23 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด การของบประมาณงบเงินอุดหนุน รายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (วังวิเศษ) (นาโยง) (หาดสำราญ) 1รับไม่ครบ
23 ก.ย. 2565 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย เพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
23 ก.ย. 2565 การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 ก.ย. 2565 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB *เฉพาะ (ปะเหลียน) (ห้วยยอด) (วังวิเศษ) (หาดสำราญ) รับหมดแล้ว
22 ก.ย. 2565 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB (ยกเว้นหาดสำราญ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 ก.ย. 2565 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย(งบอุดหนุน) *เฉพาะ (เมืองตรัง) (นาโยง) (รัษฎา) (หาดสำราญ) 1รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2565 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ