เรื่อง
ปฏิบัติ
30 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ"เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ 3 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
30 พ.ย. 2566 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนจ้างเหมาบริการ  *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (ห้วยยอด) (หาดสำราญ) 1รับไม่ครบ
30 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยฯ *เฉพาะ สกร.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
29 พ.ย. 2566 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร งบอุดหนุน(พักเบิก) *เฉพาะ (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (ห้วยยอด) (หาดสำราญ) รับหมดแล้ว
29 พ.ย. 2566 การโอนเงินรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
29 พ.ย. 2566 การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
29 พ.ย. 2566 ซ้อมความเข้าใจในการเบิก ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุมราชการ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
28 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์รับชมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำปี พ.ศ. 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ การเรียนรู้ ของกรมส่งเสริมการเรียนนรู สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว